Bezpłatne szkolenia w PSPP

W dniach 23-24 marca 2013 roku, w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków w Krakowie przy ulicy Zamkowej 4/4 odbędzie się bezpłatne szkolenie ,,Grupa Rozwoju Osobistego z elementami treningu komunikacji”. Szkolenie poprowadzi psycholog, psychoterapeuta Katarzyna Tomaszek-Ścisłowska.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Każdy, kto chciałby poprawić swoje relacje z innymi ludźmi, lepiej poznać siebie i odnaleźć się w swoich rolach życiowych.

Szkolenie będzie mieć charakter warsztatowy, w którym wykorzystane zostaną takie narzędzia jak ćwiczenia, burza mózgów, dyskusja, zabawy psychologiczne i inscenizacje.

Szkolenie ma pomóc:

  • lepiej komunikować się z innymi
  • wyrażać swoje emocje i zarządzać nimi
  • lepiej radzić sobie ze stresem oraz w sytuacjach konfliktowych
  • budować kontakty asertywne.

Aby móc uczestniczyć w szkoleniu należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz wpłacić do Biura Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków kwotę 20 zł kaucji zwrotnej.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma potwierdzenie ukończenia warsztatów w formie zaświadczenia.

 Ponadto na dzień przed planowanym szkoleniem czyli 22 lutego 2013 roku w godzinach od 16 do 20 również bezpłatnie można wziąć udział w ,,warsztatach umiejętności psychospołecznych”. W trakcie spotkania można będzie poznać odpowiedzi na takie pytania jak:

  • osiągnąć sukces
  • rozwijać swoje talenty
  • radzić sobie ze stresem
  • dbać o pozytywne racje z innymi ludźmi.

Szkolenie przewidziane jest dla grupy liczącej od 10 do 25 osób dlatego też warto zapisać się na nie już dziś wypełniając formularz rejestracyjny.

 

Źródło: http://www.pspp.pl/