Tomasz Wrzal

O sobie: 
Nazy­wam się Tomek Wrzal, urodz­iłem się w 1983 roku, mam 188cm wzrostu, przy­na­jm­niej tak mówią;-) mieszkam we Wrocławiu jak dla mnie naj­fa­jniejszym mieś­cie Polski. Moją pasją i sposobem na życie jest pro­jek­towanie grafiki na potrzeby stron www jak i mar­ket­ing internetowy. Jeśli chodzi o grafikę to bardziej ogólną wiedzę zdobyłem na Studium Grafiki Kom­put­erowej we Wrocławiu a dalej to już kursy pod konkretne pro­gramy graficzne takie jak Pho­to­shop, Paint Shop Pro. Misją moją jest udostęp­ni­anie jak najwięk­szej licz­bie zainteresowanych osób, prostych w uży­ciu, i wysok­iej jakości narzędzi do obróbki grafiki, tak aby osoby te, być może również i Ty nie musi­ały latami szkolić się lub wydawać dużych pieniędzy na real­iza­cję prostych projektów. Jeżeli chodzi o mar­ket­ing inter­ne­towy to swoją wiedzę zdoby­wam u najlep­szych szkole­niow­ców, mar­keterów z Pol­ski i zza oceanu. Korzys­tałem z takich kursów jak plat­forma szkole­niowa Czas Na Ebiznes– Pio­tra Majew­skiego, But­ter­fly Marketing-Mike Fil­same, Drukar­nia Pieniędzy– Pio­tra Micha­laka, prze­r­o­biłem też szkole­nia Jacka Dudzica. Ostanie pół roku jed­nak poświę­ciłem na Akademię Expertów Pawła Danielewskiego, w której poz­nałem i nauczyłem się stosować bardzo skuteczne strate­gie mar­ketingowe, które pomogły zarobić duże pieniądze w krótkim cza­sie nie jed­nemu przedsiębiorcy. Celem moich dzi­ałań w internecie jest ułatwianie pracy innym i sobie, przed­staw­ianie prostych ale skutecznych i nowoczes­nych rozwiązań, a jeśli już z kimś współpracuje np. przy kam­pa­ni­ach marketingowych to mam zasadę: nie otrzy­mam wypłaty jeśli Ty nie będziesz mieć wyników. Zapraszam do czy­ta­nia i korzys­ta­nia z zasobów mojego serwisu. Poz­draw­iam serdecznie, Tomek Wrzal
E-mail: 
tomaszwrzal@gmail.com
Umiejętności: 
asertywność
inteligencja emocjonalna
kreatywność
Pasja: 
Wszystko co związane z rozwojem osobistym.
Motto: 
Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.
Mój Cel: 
Zdobyć wolność czasu i pieniędzy.
Wyzwanie: 
Do końca 2015 r osiągnąć taki dochód w projekcie, w którym działam aby móc się zwolnić z pracy na etacie!
Doradzę Ci w: 
temacie biznesu, marketingu online, tworzenia grafiki na strony i w doborze skutecznego i sprawdzonego systemu działania przynoszącego zyski.
Miasto: 
Wrocław