Alnair

Opis działalności: 
Zarządzanie Doradztwo Szkolenia
E-mail: 
edu@alnair.pl
Sukcesy: 
Wśród nich są negocjacje warunków kontraktów zawieranych z sieciami hipermarketów m.in. Tesco i Auchan, do których wprowadziliśmy nieznane wcześniej na rynku produkty. Skomercjalizowaliśmy wynik badań naukowych prof. T. Trziszki który jest obecny na rynku pod nazwą Ovobiovita. Znaleźliśmy finansowanie dla kilku wielomilionowych projektów inwestycyjnych, a Zarządzanie Przez Wartości i Strategiczną Kartę Wyników wdrożyliśmy już w kilkunastu małych i średnich firmach. Pomogliśmy też wdrożyć Zarządzania Przez Cele, oceny pracownicze oraz płacowy i poza płacowy system motywacyjny poparty wcześniejszym wartościowaniem stanowisk pracy.
Cele: 
Doskonalić ludzi i procesy w małych, średnich i dużych firmach dla wzrostu i osiągania przez nich biznesowych celów.
Miasto: 
Wrocław