Centrum Kształcenia Sektora Publicznego

Opis działalności: 
Firma Centrum Kształcenia Sektora Publicznego powstała w czerwcu 2015 r. Centrum Kształcenia Sektora Publicznego obsłużyło ponad 100 firm oraz instytucji z sektora publicznego. Prowadzimy szkolenia z zakresu: kontroli na zakończenie projektów POIiŚ, księgowości w projektach POIiŚ, rozliczania końcowego projektów POIiŚ, zamówień publicznych w projektach POIiŚ, zasad przygotowania i realizacji projektów POIiŚ w perspektywie 2014-2020, obsługi systemu SL2014.
E-mail: 
biuro@cksp.pl
Doradzamy w: 
Centrum Kształcenia Sektora Publicznego świadczy również usługi doradcze w zakresie dofinansowań dla instytucji oraz firm. Zakres usług: przygotowanie kompletniej dokumentacji aplikacyjnej, konsultacje wniosków/projektów, audyt projektów unijnych, rozliczanie projektów realizowanych w ramach POIiŚ oraz innych programów operacyjnych, skuteczne przygotowywanie pism odwoławczych oraz inne związane z obsługa dofinansowań.
Miasto: 
Warszawa

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511487411 [:db_condition_placeholder_0] => 1148 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:433:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511487411 [:db_condition_placeholder_0] => 1148 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/inni/firma/centrum-ksztalcenia-sektora-publicznego [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.198.108.19 [:db_insert_placeholder_9] => 1511487411 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).