Inteligencja emocjonalna

Umiejętność rozumienia i rozpoznawania stanów emocjonalnych, nazywana jest inteligencją emocjonalną. Są to kompetencje człowieka, który potrafi radzić sobie z emocjami, zarówno swoimi, jak również innych ludzi. Na inteligencję emocjonalną składają się zdolności rozpoznawania własnych i cudzych emocji, kierowania nimi, zdolność samomotywacji, empatii, samooceny. Od tych zdolności w głównej mierze zależy powodzenie w życiu.

Kształtowanie inteligencji emocjonalnej

Czy można nauczyć się radzić sobie ze swoimi emocjami, jak również emocjami innych osób w pracy, w domu czy w sytuacjach życia towarzyskiego? Zdecydowanie tak. Podstawą są różnorodne ćwiczenia. Służą one zrozumieniu tego czym są emocje, co nimi rządzi, jak można je rozpoznawać i jak można sobie z nimi radzić. Poprzez kształtowanie pewnych zachowań, możliwa jest praca nad własną inteligencją emocjonalną i dalszy rozwój. Ćwiczenia pomagają w zrozumieniu tego jak emocje wpływają na innych ludzi i jak oni na nie reagują.

W kierunku szkolenia swojej inteligencji emocjonalnej

Szkolenia z inteligencji emocjonalnej organizowane są przez większość ośrodków szkoleniowych. Poprzez szkolenia człowiek może zrozumieć, czym taka inteligencja emocjonalna jest, jak sobie z nią radzić, jak na nią wpływać. Praca nad inteligencją emocjonalną pomaga zrozumieć sens życia i wpływ emocji na własne życie.

Emocje odgrywają w naszym życiu bardzo duże znaczenie. Rozpoznając je i rozumiejąc jesteśmy w stanie je kontrolować, a co za tym idzie lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych, budować dobre relacje z innymi i osiągać lepsze rezultaty w pracy zawodowej.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.142' for table 'accesslog': INSERT INTO {accesslog} (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => Inteligencja emocjonalna [:db_insert_placeholder_1] => taxonomy/term/9 [:db_insert_placeholder_2] => [:db_insert_placeholder_3] => 54.163.210.170 [:db_insert_placeholder_4] => 0 [:db_insert_placeholder_5] => CQ956_jk84T2K63YCfUqHpCUmksyz7yWo4ZtC0f40yw [:db_insert_placeholder_6] => 467 [:db_insert_placeholder_7] => 1513087309 ) in statistics_exit() (line 93 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.142' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:891:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.142' for table 'accesslog': INSERT INTO {accesslog} (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => Inteligencja emocjonalna [:db_insert_placeholder_1] => taxonomy/term/9 [:db_insert_placeholder_2] => [:db_insert_placeholder_3] => 54.163.210.170 [:db_insert_placeholder_4] => 0 [:db_insert_placeholder_5] => CQ956_jk84T2K63YCfUqHpCUmksyz7yWo4ZtC0f40yw [:db_insert_placeholder_6] => 467 [:db_insert_placeholder_7] => 1513087309 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:93;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/rozwoj/inteligencja-emocjonalna [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.163.210.170 [:db_insert_placeholder_9] => 1513087309 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).