Komunikacja

Sztuka komunikacji

Komunikujemy się między sobą codziennie, dzielimy informacjami, troskami, wrażeniami i emocjami. Komunikacja to z jednej strony umiejętność, ale i sztuka, której doświadczamy w każdej grupie społecznej, począwszy od rodziny, przez pracę, grupę przyjaciół, a skończywszy na relacjach z obcymi ludźmi, jakich każdego dnia spotykamy na ulicy.

Komunikacja interpersonalna

Wymiana informacji między nadawcą i odbiorcą określana jest mianem komunikacji interpersonalnej. Może się ona odbywać się zarówno za pomocą słów, jak również gestów, obrazów, dźwięków czy sygnałów elektrycznych. Podstawą porozumienia w komunikacji interpersonalnej jest posługiwanie się nośnikami informacji, które są zrozumiałe dla obu stron. W akcie komunikacji ważna jest zarówno umiejętność jasnego wyrażania swoich myśli jak również aktywnego słuchania. Szkolenia z komunikacji interpersonalnej wskazują właściwą drogę do wyrażania siebie i pomagają lepiej zrozumieć siebie w procesie komunikacji jak i innych.

Komunikacja społeczna i wpływ na odbiorcę

Poprzez komunikację społeczną, rozumiemy proces tworzenia, przekształcania, jak i przekazywania informacji, pomiędzy nadawcami, a odbiorcami. U podstaw komunikacji społecznej leży wzajemny wpływ na siebie nadawcy i odbiorcy. Nadawca w komunikacji społecznej może posługiwać się różnymi technikami, by zmienić postawę, zachowanie czy wiedzę odbiorcy.

Komunikowanie się to proces, który może się odbywać na różnych poziomach i przy wykorzystaniu różnych narzędzi. Poprzez zdobywanie wiedzy w tym temacie, regularne ćwiczenia wsparte silną motywacją można wykształcić w sobie umiejętność efektywnej komunikacji, a co za tym idzie skuteczniej realizować swoje cele i budować trwałe relacje z innymi.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.142' for table 'accesslog': INSERT INTO {accesslog} (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => Komunikacja [:db_insert_placeholder_1] => taxonomy/term/4 [:db_insert_placeholder_2] => [:db_insert_placeholder_3] => 54.227.127.109 [:db_insert_placeholder_4] => 0 [:db_insert_placeholder_5] => LleoaZZCiLGThR3bFNH0Ibg6bkdeu5H0-Q1vNFVMXlE [:db_insert_placeholder_6] => 278 [:db_insert_placeholder_7] => 1513094980 ) in statistics_exit() (line 93 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.142' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:878:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.142' for table 'accesslog': INSERT INTO {accesslog} (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => Komunikacja [:db_insert_placeholder_1] => taxonomy/term/4 [:db_insert_placeholder_2] => [:db_insert_placeholder_3] => 54.227.127.109 [:db_insert_placeholder_4] => 0 [:db_insert_placeholder_5] => LleoaZZCiLGThR3bFNH0Ibg6bkdeu5H0-Q1vNFVMXlE [:db_insert_placeholder_6] => 278 [:db_insert_placeholder_7] => 1513094980 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:93;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/rozwoj/komunikacja [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.227.127.109 [:db_insert_placeholder_9] => 1513094980 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).