Lider - Trener

Agnieszka Karasińska-Kupis ( Trener )
Umiejętności: komunikacja, przywództwo, szkolenia
Agnieszka Veduta ( Trener )
Umiejętności: coaching, motywacja, szkolenia
Agnieszka Ziętek ( Trener )
Umiejętności: komunikacja, motywacja, szkolenia
Andrzej Niemczyk ( Trener )
Umiejętności: asertywność, przywództwo, szkolenia
Anna Zielik ( Trener )
Umiejętności: coaching, kreatywność, szkolenia
Artur Rak ( Trener )
Umiejętności: coaching, mentoring, szkolenia
Bartek Bernaciak ( Trener )
Umiejętności:
Dagna Banaś ( Trener )
Umiejętności:
Edward Jakubowicz ( Trener )
Umiejętności: coaching, samoocena, szkolenia
Ewa Canert -Łąka ( Trener )
Umiejętności: inteligencja emocjonalna, samoświadomość, szkolenia