Deep Green

Opis działalności: 
Deep Green to firma działająca na polu game learningu. Obecnie zajmuje się tworzeniem platformy diagnozującej wypalenie zawodowe, kompetencje psychospołeczne oraz predyspozycje zawodowe, w oparciu o game learning (nauka poprzez gry).
E-mail: 
deep@deepgreen.com.pl
Sukcesy: 
Naszym sukcesem jest narzędzie game-learningowe, które właśnie zdobywa pierwszych klientów.
Cele: 
Celem jest rozwój platformy Deep Green oraz pomoc młodym ludziom w ustaleniu ich predyspozycji zawodowych, kompetencji psychospołecznych oraz zdiagnozowaniu ich wypalenia zawodowego.
Doradzamy w: 
wyborze ścieżek zawodowych i edukacyjnych.
Miasto: 
Poznań