meetingpoint - personnel search & selection

Opis działalności: 
Od jedenastu lat pracujemy na rzecz pracodawców, pracowników i kandydatów do pracy stale doskonaląc nasze rzemiosło z zakresu poszukiwania pracowników, oceny pracowniczej i oceny kandydatów do pracy oraz doskonalenia kadr. Opieka nad Państwem i wspieranie to nie tylko dostarczanie narzędzi i rozwiązań, ale przede wszystkim rozpoznawanie potrzeb pracodawców dotyczących zasobów ludzkich, potrzeb i możliwości osób aktywnych zawodowo na wszystkich poziomach rozwoju zawodowego oraz potrzeb i możliwości kandydatów do pracy. Z naszych doświadczeń, obserwacji, wiedzy i narzędzi jakimi dysponujemy powstają nowe narzędzia i rozwiązania, którymi dzielimy się z Państwem, dostosowane do określonych przez Państwa potrzeb.
E-mail: 
trains@meetingpoint.pl
Miasto: 
Warszawa