Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Opis działalności: 
Jesteśmy organizacją pozarządową, która od ponad dwudziestu lat realizuje projekty na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, osób bezrobotnych i innych grup potrzebujących wsparcia. Nasza organizacja nazywa się Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ale dużo osób mówi o nas po prostu Kolping (od nazwiska naszego patrona). Działamy jako sieć lokalnych stowarzyszeń - Rodzin Kolpinga, mających swoje siedziby najczęściej w małych miejscowościach i realizujących inicjatywy na rzecz swoich lokalnych społeczności. Jako Dzieło Kolpinga działamy jednak nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mamy odziały w sześćdziesięciu krajach na prawie wszystkich kontynentach. Realizujemy razem wiele ciekawych międzynarodowych projektów. Chętnie wspieramy młodych ludzi, którzy są liderami i chcą robić coś dobrego w swoim otoczeniu. Młodzi uczestniczą w lokalnych działaniach Dzieła Kolpinga jako grupy pod nazwą Młody Kolping. Biorą też udział w organizowanych przez nas wymianach i spotkaniach międzynarodowych. W sposób szczególny wspieramy też seniorów i ich aktywność społeczną poprzez prowadzenie osiemnastu Kolpingowskich Klubów Seniora. Flagowym ich projektem jest inicjatywa "Niedzielny obiad", w której seniorzy zapraszają ludzi samotnych i opuszczonych na wspólny posiłek, będący często pierwszym krokiem do otwarcia się, integracji i wyjścia ze swoich czterech ścian. Nasza organizacja jako inicjator i lider Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych pełni również funkcję organizacji parasolowej - szkolimy i profesjonalizujemy organizacje, aby jeszcze lepiej mogły zmieniać świat na lepsze. Od początku naszej aktywności w Polsce kierujemy ofertę do osób bezrobotnych - organizujemy staże, kursy, ale też wsparcie psychologiczne i motywacyjne. Dzięki tym działaniom wiele osób w trudnej sytuacji życiowej znalazło zatrudnienie. Więcej informacji o naszych projektach i inicjatywach znajduje się na stronie internetowej: www.kolping.pl
E-mail: 
kolping@kolping.pl
Cele: 
Dzieło Kolpinga propaguje ideę „pomocy dla samopomocy”, czyli pomocy wyzwalającej inicjatywę, która motywuje do działania.
Doradzamy w: 
- kompetencje społeczne - doradztwo zawodowe - wsparcie motywacyjne i psychologiczne - doradztwo dla organizacji pozarządowych
Organizowane kursy: 
Prowadzimy różnorodne projekty, w ramach których oferujemy wsparcie dla: młodzieży - podniesienie kompetencji społecznych i wolontariat osoby bezrobotne - kursy, staże, zatrudnienie subsydiowane organizacje pozarządowe - szkolenia i doradztwo seniorzy - możliwość zaangażowania w Kolpingowskim Klubie Seniora
Miasto: 
Kraków