Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

Opis działalności: 
Kształcimy Ludzi Kreatywnych i Przedsiębiorczych Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem to wyjątkowa, zawodowa uczelnia kształcąca w sposób praktyczny, pozwalając swoim studentom i absolwentom na pełne wykorzystanie zdobytej wiedzy w swojej pracy zawodowej już w trakcie studiów. Nasze atuty to: studia dwuzawodowe, dające praktyczną wiedzę w przystępnej cenie możliwość ukończenia dwóch kierunków w 4 lata studiów studia w formule tradycyjnej i na odległość, w oparciu o zarządzanie projektowe: - praca w małych zespołach projektowych przez 4 semestry, - stosowanie badań społecznych i rynkowych, - wyłącznie projekty znajdujące praktyczne zastosowanie w pracy macierzystej firmy,
E-mail: 
info@wszp.edu.pl
Cele: 
Celem działania Szkoły jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy na wybranych-określonych kierunkach studiów. Szkoła realizuje ten cel poprzez: - kształcenie studentów oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu, - kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych, - kształcenie w celu przekwalifikowania w zakresie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych, - prowadzenie badań naukowych i stwarzania warunków rozwoju pracownikom dydaktycznym szkoły, działalność popularyzatorską i wydawnicza, organizowanie konferencji naukowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym, - upowszechnienie postępu technicznego, technologicznego i ekonomicznego, - prowadzenie wydzielonej działalności gospodarczej.
Miasto: 
Warszawa