Edward Jakubowicz

O sobie: 
Jestem pedagogiem resocjalizacji, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Od wielu lat pracuję jako nauczyciel, wychowawca i terapeuta z młodzieżą niedostosowaną społecznie w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy, pełniąc jednocześnie funkcję szefa Zespołu Pomocy Psychologicznej. Ukończyłem studia podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej i socjoterapii, otrzymałem certyfikat socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz specjalisty profilaktyki uzależnień, ukończyłem również szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin. Uzyskałem uprawnienia mediatora rodzinnego oraz trenera umiejętności psychospołecznych. Posiadam doświadczenia w indywidualnej i grupowej pracy z ofiarami przemocy z uwzględnieniem przemocy seksualnej, w prowadzeniu grup terapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie trudności emocjonalnych i zaburzeń nerwicowych. Od paru lat prowadzę grupową terapię rodzin, pracując nad poszukiwaniem rozwiązań i zmian w zakresie problemów i konfliktów w relacji rodzic-dziecko. Prowadzę również akademię rodziców pogłębiającą umiejętności wychowawcze i ułatwiającą radzenie sobie z dzieckiem sprawiającym kłopoty wychowawcze. Mam też wiele doświadczeń w pracy terapeutycznej z młodzieżą uzależnioną i z zaburzeniami łaknienia. W działalności szkoleniowej od 1994 roku prowadzę szkolenia w zakresie zawodowych umiejętności psychospołecznych nauczycieli, wychowawców, psychologów, socjoterapeutów, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, kuratorów zawodowych i społecznych, policjantów, menagerów służby zdrowia, wizytatorów Kuratorium Oświaty, pracowników i działaczy samorządowych i sprzedawców. Udzielam pomocy psychologicznej on-line na kilku portalach psychologicznych. Od 2010 roku zajmuje się również coachingiem.
E-mail: 
edwardjakubowicz@wp.pl
Umiejętności: 
coaching
samoocena
szkolenia
Pasja: 
Fotografia portretowa, tworzenie filmów o tematyce psychologicznej, kontakty z ludźmi
Motto: 
NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM JEST PRAKTYKA
Mocne strony: 
profesjonalizm w pracy terapeutycznej i szkoleniowej, duże doświadczenie i wiedza w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, umiejętności w zakresie coachingu
Doradzę Ci w: 
trudnościach wychowawczych z dziećmi. w problemach rodzinnych, w zaburzeniach łaknienia, w zaburzeniach emocjonalnych, w przeżywaniu żałoby, w radzeniu sobie w trudnych i, kryzysowych sytuacjach życiowych
Miasto: 
Warszawa