Ewa Canert -Łąka

O sobie: 
Jestem psychoterapeutą i certyfikowanym trenerem grupowym. Od 18 lat prowadzę szkolenia z zakresu umiejętności społecznych i osobistych w zarządzaniu, programach outplacement i edukacji profesjonalnej nauczycieli w ramach własnej firmy szkoleniowej. Jako trener, patrzę na grupę z perspektywy humanistycznej, szczególnie teorii Gestalt. Specjalizuję się w szkoleniach projektowanych pod konkretne potrzeby zespołów i firm, zwłaszcza w sytuacji konfliktu, zmiany, trudnych relacji. Jestem akredytowanym przez europejska organizację terapii Gestalt, superwizorem Gestalt Therapy. Przez 10 lat współtworzyłam program i szkoliłam psychoterapeutów i trenerów Gestalt w instytucie w Krakowie. Obecnie rozwijam własną działalność jako trener w organizacjach, superwizor i nauczyciel podejścia Gestalt w psychoterapii, coachingu, edukacji. Mam tez wieloletnie doświadczenie w poradnictwie oraz wspomaganiu rozwoju zawodowego nauczycieli.
E-mail: 
gestalt@gestalt-szkolenia.pl
Sukcesy: 
Jestem współzałożycielem i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG), współtworzyłam w imieniu towarzystwa Polska Radę Psychoterapii. Przez 9 lat byłam członkiem poszerzonego zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt(EAGT) z siedziba w Holandii.Jako prezes PTPG, przewodniczyłam Komitetowi Organizacyjnemu 11 Eurpejskiej Konferencji EAGT w Krakowie, która zgromadziła 400 uczestników z Europy i USA. Prowadziłam dział BiznesGestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie Oddziale Krakowskim Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków(obecnie oddział w likwidacji). Jako lider i trener tego działu prowadziłam szkolenia dla firm z zakresu umiejetności miękkich. Od 2000 do 2010 roku przewodniczyłam Powiatowej Radzie Profilaktyki, organowi doradczemu Starosty Jarosławskiego. W czasie mojej kadencji Rada zajmowała się integrowaniem działań profilaktycznych dot. zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży i promocji zdrowego stylu życia, zrealizowała projekty konkursowe dla szkół średnich , wspierała inicjatywy lokalnej profilaktyki. Byłam redaktorem merytorycznym i autorem słowa wstepnego polskich wydań ksiązek J.Bucaya i S.Gingera( Przewodnik Psychoterapeuty), popularyzujących psychoterapię Gestalt. Jestem współautorem programu szkoleń dla wychowawców klas "Ja i moja klasa" oraz autorem poradnika wychowawcy klasy "Ja i moja klasa" zrealizowanych z środków EFS na zlecenie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, w którym uczestniczyło 200 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. PPublikuje artykuły w internecie oraz w czasopiśmie "Fenomen Psychoterapii", wydawanym przez PTPG.
Umiejętności: 
inteligencja emocjonalna
samoświadomość
szkolenia
Miasto: 
Rzeszów