Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

Firma/Instytucja: 
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS
Miasto: 
Węgrzce koło Krakowa
Adres: 
ul. Warszawska 15

Data: 17 września 2019 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 18.40.
Adresatami szkolenia są: nauczyciele przedszkoli i wszystkich rodzajów szkół. Po ukończeniu szkolenia uczestnik wie czym są innowacje pedagogiczne, potrafi zaplanować innowację pedagogiczną, wie jak wdrożyć innowację pedagogiczną w szkole, ma świadomość potrzeby wprowadzania innowacji w szkole. Szkolenie trwa 4 godziny dydaktyczne. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Dogodny dojazd do placówki autobusami komunikacji miejskiej, przystanek obok Starostwa Powiatowego w Węgrzcach. Obiekt posiada parking. 

Placówka posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego.
Więcej informacji o szkoleniu na: https://perfectus.edu.pl/produkt/projektowanie-i-wdrazanie-innowacji-ped...

Rodzaj szkolenia/usługi: 
Edukacyjne