Engramowa Szkoła Rodzica - warsztaty dla rodziców

Firma/Instytucja: 
Europejski Instytut Edukacji Engram
Miasto: 
Kraków
Adres: 
ul. Karpińskiego 22, 30-657 Kraków

Wychowanie bez błędów i porażek jest mitem – odpowiedzialne rodzicielstwo jest prawdą. Dzieci chcą i mają prawo mieć świadomych, mądrych i odpowiedzialnych rodziców  – warto więc podążać za ich pragnieniem, bo mądrego rodzicielstwa można się nauczyć.

Serdecznie zapraszamy do Engramowej Szkoły Rodzica na zajęcia warsztatowe z elementami psychoedukacji. Tym razem, nasze warsztaty kierujemy do rodziców, którzy chcą:

 • Pogłębić umiejętność rozumienia swojego dziecka, jego potrzeb i możliwości, aby wspierać jego rozwój, stawiając mu adekwatne wymagania;
 • Zrozumieć, jak postawy wychowawcze rodziców wpływają na rozwój i funkcjonowanie dziecka;
 • Poznać zasady, które pomogą w codzienności wychowywać dziecko – nie tylko dobrymi intencjami;
 • Dowiedzieć się, jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały i jak je słuchać, żeby chciały do nas mówić – czyli jak budować dobrą komunikację i bliskość z dzieckiem.

Celem warsztatów jest pomoc rodzicowi w budowaniu lepszej jakości rodzicielstwa – dla siebie i dla przyszłości swojego dziecka. Program Szkoły Rodzica obejmuje 10 zajęć w formie warsztatowej po 4 godziny dydaktyczne. Podczas warsztatów w grupie psychoedukacyjnej, przeprowadzony zostanie trening umiejętności, rozwijający kompetencje rodziców. Zajęcia składają się z części merytorycznej oraz superwizyjnej – nawiązującej do tematów zgłaszanych przez uczestników. Po warsztatach, każdy uczestnik otrzyma materiały z zajęć.

TEMATYKA WARSZTATÓW

 • Postawy wychowawcze – świadomość zaczerpniętych wzorców.
 • Granice jako ważny element procesu wychowawczego. Jak stawiać wymagania, jak odmawiać?
 • Uczucia – rozpoznawanie i nazywanie uczuć. Jak rozumieć dziecko i odzwierciedlać jego stany emocjonalne?
 • Komunikacja – jak budować porozumienie i bliskość z dzieckiem?
 • Jak zachęcać dziecko do współpracy?
 • Kary czy konsekwencje wychowawcze?
 • Jak rozwiązywać problemy i trudne sytuacje w relacji z dzieckiem?
 • Jak pomagać dziecku w stawaniu się samodzielnym?
 • Jak pomagać dziecku w budowaniu jego adekwatnie dobrego obrazu siebie, stosując pomocną pochwałę i zachętę?
 • Jak nie wpisywać dziecka w role i „uwalniać” je z grania nadanych ról?

Szkołę Rodzica prowadzi trener-psychoterapeuta Grażyna Ewa Skowron – absolwentka Pedagogiki Resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 5-letniego Całościowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez CM UJ w zakresie Systemowej Terapii Rodzin i Terapii Psychodynamicznej. Posiada 24 letni staż pracy w Zespołach Terapeutycznych w Specjalistycznej Poradni dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie. Zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej dla młodzieży i terapii rodzinnej oraz pracą psychoedukacyjną dla rodziców i nauczycieli. Przeprowadza konsultacje dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców: Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

Prowadzimy zapisy na zajęcia w terminie:

 • Grupa sobotnia w godzinach 9:00-13:00 (zajęcia rozpoczną się 25 lutego 2017).

Zainteresowanych rodziców, prosimy o zgłaszanie się na wstępną konsultację z Panią Grażyną Ewą Skowron pod adresem: instytut@euroengram.edu.pl. Poruszone zostaną kwestie problemów w komunikacji z dzieckiem, informacji o programie i metodach pracy.

Całkowity koszt programu dla JEDNEGO RODZICA: 790 zł (płatność w dwóch ratach po 395 zł).
Uwaga: w przypadku jednorazowej wpłaty oferujemy upust 50 zł (całkowity koszt: 740 zł).

Całkowity koszt programu dla PARY RODZICÓW: 990 zł (płatność w dwóch ratach po 495 zł).
Uwaga: w przypadku jednorazowej wpłaty oferujemy upust 50 zł (całkowity koszt: 940 zł).

 

Rodzaj szkolenia/usługi: 
Edukacyjne
Kategoria wiekowa odbiorców: 
26-35
35-46
46-55
55+