Problematyka służebności przesyłu w branży energetycznej i gazowej

Firma/Instytucja: 
ProAbility
Miasto: 
Warszawa
Adres: 
al.Jerozolimskie 123A Golden Floor

Szczegóły na:

http://proability.pl/wydarzenie/problematyka-sluzebnosci-przesylu-w-branzy-energetycznej-i-gazowej/

  • Aktualne orzecznictwo sądowe w odniesieniu do problematyki służebności przesyłu
  • Tryby ustanawiania służebności przesyłu (pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości)
  • Zgody wydawane przez właścicieli na umieszczenie urządzenia
  • Roszczenia wynikające ze służebności przesyłu

Program:

09:00 Rejestracja i poranna kawa
09:30 Aktualne orzecznictwo sądowe w odniesieniu do problematyki służebności przesyłu
Jacek Łubecki, Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy Spółka Komandytowa
10:30 Przerwa kawowa
11:00 Tryby ustanawiania służebności przesyłu (pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości)
• Tryb administracyjny vs tryb sądowy
• Ustanowienie służebności przesyłu w drodze umowy – najistotniejsze aspekty
• Specustawa przesyłowa – nowe możliwości pozyskania praw do gruntu dla inwestycji strategicznych
• Regulacja zaszłości – wybrane aspekty zasiedzenia służebności przesyłu
• Ustanowienie służebności przesyłu w stosunku do urządzeń istniejących na nieruchomości
• Roszczenia związane z bezumownym korzystaniem z nieruchomości
Hubert Wysoczański, Associate, Kancelaria K&L Gates, praktyka Energetyki i Infrastuktury oraz praktyka Rozwiązywania Sporów
13:00 Przerwa na lunch
13:45 Zgody wydawane przez właścicieli na umieszczenie urządzenia 
•Charakter zgód wydanych w przeszłości
•Postępowanie przy braku zgód właścicieli
•Przymusowe wejście przedsiębiorstwa na grunt

Radosław Kapułka, Radca prawny, Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

14:45 Roszczenia wynikające ze służebności przesyłu
•Przykłady i rodzaje roszczeń
•Terminy ich przedawnienia
•Ograniczenia w dochodzeniu roszczeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu
•Pojawiające się problemy i nieścisłości interpretacyjne w praktyce
Szymon Kołodziejczyk, Adwokat, KIEL Legal

16:00 Zakończenie szkolenia – wręczenie Certyfikatów

DATA I MIEJSCE:

23 luty 2016 r.

Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa

GRUPA DOCELOWA:

Warsztat kierujemy m.in. do przedsiębiorstw energetycznych jak również pozostałych uczestników branży utilities a w szczególności do działów:

• Inwestycji

• Przygotowania inwestycji

• Rozwoju

• Przesyłu

• Zarządzania siecią i majątkiem sieciowym ‚

• Prawnego i umów

Galeria: 
Rodzaj szkolenia/usługi: 
Biznesowe
Edukacyjne