Daniel Kotowski

Karty podstawowe

Prawdziwa nazwa: