michał kościński

Karty podstawowe

Prawdziwa nazwa: