Lider - Coach

Przemysław Mosakowski ( Coach )
Umiejętności:
Przemysław Mosakowski ( Coach )
Umiejętności: coaching, komunikacja, szkolenia
Radosław Ryszard Bielecki ( Coach )
Umiejętności: coaching, komunikacja, szkolenia
Sylwia Zawada ( Coach )
Umiejętności: coaching, przywództwo, samoświadomość
Tomasz Ksobiak ( Coach )
Umiejętności: coaching, motywacja, szkolenia
Tomasz Wrzal ( Coach )
Umiejętności: asertywność, inteligencja emocjonalna, kreatywność