Lider - Mentor

Sylwia Konik ( Mentor )
Umiejętności: motywacja, przywództwo, szkolenia