Lider - Edukator

Michał Kos ( Edukator )
Umiejętności:
Milena Jabłońska ( Edukator )
Umiejętności: asertywność, komunikacja, szkolenia
Patrycja Jaksim ( Edukator )
Umiejętności: szkolenia
Piotr Dubiński ( Edukator )
Umiejętności: autoprezentacja, coaching, perswazja
Piotr Widarski ( Edukator )
Umiejętności: inteligencja emocjonalna, motywacja, samoświadomość
Pogotowie Redaktorskie ( Edukator )
Umiejętności: coaching
Tomasz Kasprzak ( Edukator )
Umiejętności: