Liderzy edukacji i biznesu: podobni, a jednak różni

W dobie społeczeństwa wiedzy dziedziny edukacji i biznesu nabierają coraz większego znaczenia – również dla liderów – zarówno w zakresie zarządzania instytucjami, jak i w sferze uzupełniania wiedzy i doskonalenia technik menedżerskich.Liderzy edukacji w coraz większym stopniu doceniają zasoby praktycznej wiedzy zgromadzonej przez sektor prywatny. W społeczeństwie wiedzy współpraca obu tych dziedzin jest koniecznością, a wymiana doświadczeń – dobrodziejstwem. Michael Fullan szczególnie podkreśla rolę lidera edukacji (dyrektora) w budowaniu relacji z grupami ludzi różnymi od siebie. Jeśli się przyjrzeć przez moment konstruowaniu tych relacji, można dojść do ciekawych wniosków. A. Kelly przeprowadził badanie wśród nowo zatrudnionych i doświadczonych dyrektorów szkół średnich oraz świeżo przyjętych i doświadczonych przedstawicieli świata biznesu. Okazało się, że świeżo upieczeni dyrektorzy poświęcali znacznie więcej czasu interakcjom jeden na jeden oraz w małych grupach, niż menedżerowie. Wykazywali się przy tym postawą zorientowaną na osobę. Z kolei doświadczeni menedżerowie w swoich relacjach z innymi wykazywali się raczej orientacją na zadanie, niż na osobę. Ponadto dyrektorzy szkół używają szerszego repertuaru stylów kierowania, niż biznesmeni, spędzając znacznie więcej czasu na angażowaniu różnych grup w proces przewodniczenia (rodzice, uczniowie, kadra).

Slater podaje zestaw zachowań potrzebny do budowania interakcji z innymi:

• sygnalizowanie wagi współpracy

• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

• okazywanie szacunku poprzez docenianie i nagradzanie

 

Liderzy w edukacji i biznesie

Wiele z zachowań i działań podejmowanych przez liderów edukacji (tu dyrektorów) ma emocjonalne zabarwienie, a wysoki poziom inteligencji emocjonalnej wydaje się być nieodzowny w budowaniu relacji ze zróżnicowanymi i wymagającymi klientami – odbiorcami edukacji. Ponadto liderzy edukacji są zmuszeni do częstego ewaluowania swojego systemu wartości i przekonań, do dbania o swój wizerunek, ponieważ są często postrzegani jako swego rodzaju agenci, transmitujący wartości moralne. Z badań przeprowadzonych w różnych częściach Anglii z udziałem rodziców, uczniów i kadrą dwunastu szkół (podstawowych, gimnazjalnych i specjalnych) wynika, że skuteczni liderzy edukacji wykazują się krytycznym myśleniem, doceniają wartość podnoszenia swoich umiejętności w obszarze inteligencji emocjonalnej i są zawsze jeden krok do przodu w grze. Mimo różnic w rodzaju i zakresie interakcji między liderami edukacji i biznesu, współpraca obydwu tych obszarów wiele wnosi na gruncie rozwoju umiejętności osobistych, a konieczność dbania o nieustanny rozwój i podnoszenie kwalifikacji pozostaje ta sama dla obu stron.

Co roku przeprowadzane są badania dotyczące liderów edukacji i biznesu. Powyżej wyniki z 2012 roku, przedstawione na stronie internetowej www.forbes.pl

 

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.169' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513297657 [:db_condition_placeholder_0] => 110 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.169' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.169' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513297657 [:db_condition_placeholder_0] => 110 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/biznes/liderzy-edukacji-i-biznesu-podobni-jednak-rozni [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.82.56.95 [:db_insert_placeholder_9] => 1513297657 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).