Rady dla piszących list motywacyjny

List motywacyjny ma być odpowiedzią na kryteria postawione przez pracodawcę, twoją reklamą i wizytówką. Oznacza to, że swoje umiejętności i zdobyte doświadczenia powinieneś opisać jedynie w kontekście stanowiska, na które aplikujesz.

Nie ma potrzeby abyś wspominał o umiejętnościach, które nie są związane z pracą, o którą się starasz. Zwróć uwagę, czy pracodawca wymaga wysłania listu motywacyjnego - jeśli w ogłoszeniu jest wyraźna prośba, oznacza to, że obydwie aplikacje (zarówno CV jaki LM) powinny być wysłane razem.

Dokument listu motywacyjnego, podobnie jak w trakcie pisania CV, należy zatytułować swoim imieniem i nazwiskiem, chyba że pracodawca zaleci inaczej. Pisząc list motywacyjny warto skorzystaj z poniższych rad::

1. Używaj standardowego typu i rozmiaru czcionki, czyli Times New Roman, rozmiar 12.

2. Ustaw interlinię 1,5- tekst będzie bardziej przejrzysty.

3. Pamiętaj o akapitach i wyjustowaniu tekstu.

4. Zlikwiduj przyimki pozostawione na końcu linijki.

5. Właściwie zaadresuj swój list motywacyjny - najlepiej bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za rekrutację - jeśli nie znasz jej z imienia i nazwiska użyj formy „Szanowny(a) Pan/Pani”.

6. Na początku listu zdefiniuj cel, w jakim zwracasz się do pracodawcy np.: W nawiązaniu do ogłoszenia (nr ref...) z dnia..., zamieszczonego w ..., chciałbym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko...”

7. Używaj oficjalnego języka.

8. Zwięźle opisz zdobyte wykształcenie.

9. Wskaż tylko istotne wydarzenia z twojego życia zawodowego.

10. Stosuj zwroty grzecznościowe tj.: z poważaniem, dziękuję, proszę.

11. Używaj konkretnych argumentów przekonywujących,  że to właśnie ty, a nie kto inny, powinien dostać tę posadę.

12. Podpisz się pod listem, nawet jeśli ma on postać elektroniczną.

13. Umieść w nagłówku numer referencyjny ogłoszenia, na które odpowiadasz oraz nazwę stanowiska.

Pamiętaj, że to jak zaprezentujesz się w liście motywacyjnym, decyduje o tym, czy pracodawca zaprosi cię na rozmowę rekrutacyjną. Głównym celem pisania listu motywacyjnego jest przekonanie pracodawcy, o tym, że warto poświęcić tobie czas i zaprosić na spotkanie rekrutacyjne. Zarezerwuj czas na przeglądnięcie przykładowych LM i prześledź z uwagą zasugerowane tu rady, aby twój list motywacyjny okazał się być skutecznym.

Autor: Joanna Żeleźnicka

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.169' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513298896 [:db_condition_placeholder_0] => 118 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.169' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.169' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513298896 [:db_condition_placeholder_0] => 118 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/biznes/rady-dla-piszacych-list-motywacyjny [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.82.56.95 [:db_insert_placeholder_9] => 1513298896 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).