Księgowość i wynagrodzenia w projektach unijnych

Organizowane przez Centrum Kształcenia Sektora Publicznego certyfikowane szkolenie "Ksiegowość i wynagrodzenia w projektach   unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne" skierowane jest do księgowych zajmujacych się rozliczaniem projektów unijnych jak i innych pracowników Jednostek Realizujących Projekt, a takze innych jednostek oraz pracowników, którzy zajmują się projektami unijnymi. Udział w szkoleniu "Ksiegowość i wynagrodzenia  w projektach unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne" gwarantuje uzyskanie praktycznych umiejętności, a także zdobycie specjalistycznej wiedzy. 

Szkolenie  "Ksiegowość i wynagrodzenia w projektach unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne" jest prowadzone przez bardzo doświadczoną trenerkę, autorytet w skali kraju, a takze autorkę wielu publikacji naukowych związanych z tematyką księgowości w projektach Unii Europejskiej.

Uczestnicy szkolenia "Ksiegowość i wynagrodzenia w projektach unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne" zdobędą wiedzę z zakresu:

 • jak prawidłowo prowadzić ewidencję księgową operacji finansowych dotacją zgodnie z Nową Perspektywą 2014-2020,
 • jak należy rozliczac wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki,
 • jak wypełniać wnioski o płatność, w tym wniosek o płatność końcową,
 • jak przygotowywać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków zgodnie z nowelizacjami przepisów,
 • jak przechowywać i archiwizować dokumenty projektowe.

Poza wymienionymi zagadnieniami uczestnicy szkolenia "Księgowość i wynagrodzenia w projektach unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne" zdobędą wiele innych cennych informacji.

Głównymi korzyściami jakie odniosą uczestnicy szkolenia "Księgowość i wynagrodzenia w projektach unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne" będzie:

 • aktualizacja wiedzy związanej z księgowością w odniesieniu do projektów realizowanych przy wsparciu z funduszy europejskich,
 • omówienie najnowszych zmian przepisów m.in.: nowelizacja VAT,
 • wskazanie zmian w przepisach krajowych i unijnych w aspekcie księgowości w projektach współfinansowanych z UE,
 • zdobycie wiedzy na temat zmian związanych z księgowością w Nowej Perspektywie 2014-2020,
 • szczegółowe poznanie zasad, według których należy prowadzić ksiegowość w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 2014-2020,
 • mozliwość poznania "najlepszych praktyk" w projektach finansowanych ze środków  Unii Europejskiej w aspektach księgowych,
 • poznanie konsekwencji w przypadku błędnego prowadzenia księgowości w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • uczestnicy zdobęda wiedzę oraz narzędzia, dzieki którym będą mogli sprawnie prowadzić księgowość w projektach Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi regulacjami Nowej Perspektywy 2014-2020,
 • podczas szkolenia zostaną przedstawione złożenia odnośnie dokumentacji księgowej według nowych rozporządzeń, które regulują funkcjonowanie dofinansowań w okresie 2014-2020,
 • w czasie trwania szkolenia zostaną omówione zgłoszone przez uczestników problemy, a także zagadnienia (po przeprowadzeniu szkolenia będzie możliwa indywidualna konsultacja),
 • udział w szkoleniu "Księgowość i wynagrodzenia w projektach unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne" pozwoli na wymianę zarówno doświadczeń jak i posiadanej wiedzy z innymi uczestnikami z całej Polski. 

Bardzo ważnym atutem szkolenia "Księgowość i wynagrodzenia  w projektach unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne" będzie rozwiązywanie case studies przygotowanych przez prowadzącą oraz problemów zgłaszoych przez uczestników. 

Autor: Hubert Wiligórski

Kategoria edukacja: