Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym

Rodzaj ogłoszenia: 
Kto/firma: 
Akademia MDDP
Kiedy/Data: 
wt., 2013-05-14
Miasto: 
Wrocław
Opis/szczegóły: 

Celem szkolenia jest: zrozumienie mechanizmów powstawania stresu, zapoznanie się z technikami pozbywania się napięcia, zdobycie umiejętności kontrolowania stresu, nauczenie zarządzania sobą w trudnych sytuacjach, uświadomienie sobie własnej roli w efektywnym kontrolowaniu emocji oraz rozwijanie poczucia własnej wartości. Dodatkowym efektem szkolenia jest rozumienie zachowań innych ludzi w sytuacjach stresowych. Poznanie i usystematyzowanie wiedzy na temat motywacji. Podniesienia jakości współpracy z innymi ludźmi oraz poziomu obsługi wymagających klientów. Wzrostu wydajności pracy przez podwyższenie motywacji uczestników do pracy. Integracja zespołu oraz wymiana ważnych doświadczeń zawodowych.***

METODYKA SZKOLENIA:
Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych mini-wykładów oraz dyskusji grupowych połączonych z zastosowaniem metod warsztatowych. Stosowane są ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki z symulacjami typowych oraz trudnych sytuacji.***

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą: - zarządzać sytuacjami stresowymi w swoim życiu zawodowym - lepiej radzić sobie z różnymi sytuacjami - rozumieć naturę i przyczyny powstawania emocji - konstruktywnie wykorzystać siłę drzemiącą w emocjach - panować nad swoimi zachowaniami.

Data ważności ogłoszenia: 
wt., 2013-04-30