Ocenianie pracowników – źródło sukcesu nie tylko jednostek, ale i firmy

Kultura organizacyjna ma ogromny wpływ na samopoczucie pracownika, decyduje o postawach ludzi wobec danej organizacji i stanowi podstawę określonych modeli organizacyjnych. Dlatego też istotną rolę odgrywa system oceniania pracowników. Zaangażowanie w rozwój pracowników, odpowiednie zarządzanie ich kompetencjami jest kluczowe, jeśli chodzi o powodzenie każdej organizacji.

Idea zarządzania zasobami ludzkimi niesie za sobą potrzebę traktowania zatrudnionych w kategoriach najcenniejszego kapitału organizacji. Model Oceny Efektów Pracy wzbogaca nasze doświadczenie i stawia na głębszy rozwój jednostek, dążących do ciągłego samodoskonalenia się. Jest to trafiony i jak najbardziej odpowiedni sposób na rozwój każdego z nas i naszej organizacji. Pracownicy mają szansę na osiągnięcie coraz to lepszych wyników, proces ten pozwala poznać indywidualne kompetencje, predyspozycje, zdolności. Daje poczucie bezpieczeństwa i wyznacza jasne i przejrzyste podstawy naszej pracy.

Ocena osoby czy zachowania?

Ostatnimi czasy przeprowadzanie ocen okresowych stało się bardzo ważnym narzędziem w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Organizowane są one zazwyczaj raz lub dwa razy w roku. Dają szansę na pozyskanie informacji wpływających na dalsze decyzje i cały proces organizacyjny w firmie. Kierownicy, przełożeni mają okazję do zdobycia cennej wiedzy na temat potencjału zawodowego pracowników, analizują kwalifikacje, możliwości kierunku rozwoju. Dowiadują się także o osiąganych przez podwładnych efektach pracy, jakości i terminowości wyznaczonych i realizowanych zadań, stopniu samodzielności czy też umiejętności organizacji pracy. Procedura oceniania pracowników łączy się z różnymi problemami. Nasuwają się pytania pt: „co oceniamy?”, „co możemy oceniać, a czego nie?”, „jakie są kryteria oceniania?”. Czyli tak na prawdę są to często dylematy etyczne. Należy pamiętać, iż oceny pracowników nie mogą być ocenami osoby, ani ocenami moralnymi. Istotna jest ocena działania, zachowania, nie należy formułować ocen dotyczących człowieka 'w ogóle'.

Okresowa ocena pracownika ma ogromne znaczenie organizacyjne. Pozwala na wprowadzenie pewnego porządku i racjonalnego planowania. Daje możliwość przeglądu posiadanych zasobów ludzkich na postawie oceny wiedzy, pracy, umiejętności każdego pracownika. Prowadzi do powstawania indywidualnych programów rozwoju, ścieżek kariery zawodowej, ułatwia kreowanie systemu awansowania jak i premiowania. Kolejną funkcją organizacyjną oceny okresowej niewątpliwie jest rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i praca nad przygotowaniem indywidualnych programów. Oceny okresowe mają miejsce w różnych odstępach czasu i dokonywane są w zróżnicowany sposób, a mianowicie: rozmowy indywidualne, ankiety, kwestionariusze. Są to bardzo istotne metody, które łączy wspólny cel, pozwalają dokładnie rozpoznać sytuację kadrową organizacji. Pełnią w dużym stopniu funkcję kontrolną, administracyjną, organizacyjną, co daje możliwość podejmowania odpowiednich decyzji personalnych, które to przyczyniają się znacznie do ogólnego rozwoju firmy.

Funkcje oceny okresowej dla pracownika

Ocenianie pracowników pełni określone, bardzo istotne funkcje. Na początek ma pewno jest to funkcja informacyjna. Pracownik uzyskuje wiedzę na temat tego jak jest postrzegany, jakie miejsce zajmuje w środowisku kolegów, swojego szefa, czego może się spodziewać, oczekiwać. Oceniany może się dowiedzieć jak będzie przebiegać jego kariera, oraz jakie ma realne perspektywy w miejscu pracy. Dowiaduje się także, z kim ma do czynienia mówiąc ogólnie, jacy są jego współpracownicy, podwładni, jakie są ich możliwości, potencjał, jakie zadania może w związku z tym podejmować. Kolejna funkcja pełni rolę motywującą. Ocena, jaka by nie była, zła czy dobra wywiera często bardzo silny wpływ na ocenianego. Co także wiele mówi o człowieku, czy porażkę przyjmie z uniesioną głową i zacznie nad sobą pracować, wprowadzać zmiany na lepsze, czy też zrezygnuje, zniechęci się, sfrustruje. Dlatego należy uważać oceniając, gdyż nigdy nie można przewidzieć reakcji współpracownika. Z jednej strony negatywne oceny mogą całkowicie zniechęcić, z drugiej zmotywować do działania.

Ocenianie pracowników może stać się efektywnym środkiem ich doskonalenia się. Dokonanie konkretnej oceny ułatwia następnie podjęcie decyzji odnośnie awansów, szkoleń, planowania ścieżki kariery. Jedno jest pewne, potencjał ludzki niewątpliwie należy do jednych z najcenniejszych zasobów organizacji, bowiem to właśnie dzięki ludziom można zarządzać wszystkimi, pozostałymi zasobami. Fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu każdej organizacji jest niewątpliwie efektywne zarządzanie ludźmi. W dzisiejszych czasach, pełnych ciągłych zmian Model Ocen Efektów pracy staje się wręcz niezbędny w dużych korporacjach, które muszą dbać o rozwój i nadążanie za ciągłymi zmianami.

Oczywiście można pozostać w tym samym miejscu, udawać, że nie zauważa się zmian na rynku i przyjmować za fakt, iż wszystko jest doskonałe a rozwój staje się zbędny. Jednakże oznaczałoby to tak na prawdę tylko cofanie się, dlatego też należy iść naprzód, uczyć się od siebie nawzajem i doskonalić, celem musi stać się rozwój jednostki i jej kompetencji. To właśnie oferuje nam Model Oceny Efektów Pracy.

Autor: Anna Bujwid