Zarządzanie

Zarządzać można dziś prawie wszystkim: firmą, projektami, jakością, pieniędzmi, wymieniając tylko kilka wariantów. Czy aby na pewno zrobiliśmy wszystko żeby skutecznie zarządzać sobą i efektywnie wykorzystwać nasze możliwości? Bycie szefem dla samego siebie niesie wiele wyzwań w sferze rozwoju osobistego, wiąże się z odkryciem i ewaluacją własnych zasobów, określeniem poziomu kompetencji i umiejętności. Świat żyje coraz szybciej wymuszając dostosowanie się do nowych ról, nowych obowiązków, nowych zdobyczy cywlizacyjnych. Umiejętne korzystanie z czasu, wiedzy, kompetencji osobistych i kreatywne spożytkowanie własnego potencjału z pewnością przyczynia się do osiągnięcia sukcesu w sferze prywatnej i zawodowej.

Realizacja tych celów powinna przebiegać równolegle z rozumieniem funkcjonowania własnego umysłu, ciała i emocji co skutecznie pomaga zarządzać motywacja i stresem. Rozwój osobistej efektywności to również budowanie silnego poczucia samoświadomości i własnej wartości.

 

businessman manager

Zarządzaj sobą poprzez:

 

 

Zarządzaj innymi ludźmi poprzez: