Jak napisać podanie o pracę?

Dokument z prośbą o zatrudnienie

Bolączką wielu osób poszukujących pracę jest brak umiejętności tworzenia zachęcających pracodawcę do zatrudnienia pism. Podanie o pracę to obok listu motywacyjnego i CV kolejny bardzo ważny dokument odgrywający istotną rolę w procesie rekrutacyjnym, dlatego też warto wiedzieć jak go poprawnie napisać.
 

Najpierw pomyśl

Jeśli chcesz stworzyć interesujący i poprawny merytorycznie oraz stylistycznie tekst to koniecznie na początek usiądź i na spokojnie zastanów się jakie masz cele, zamiary, dlaczego chcesz podjąć pracę na danym stanowisku oraz jakie masz predyspozycje do wykonywania danego zawodu.

 

Podanie o pracę to nie list motywacyjny

Jeśli uświadomiłeś sobie już powody, które skłaniają cię do ubiegania się o podjęcie pracy na danym stanowisku oraz poznałeś już swoje mocne strony dobrze jeśli zrozumiesz, że podanie o pracę to nie to nie to samo co list motywacyjny. Mimo, iż oba dokumenty wiele łączy, to jednak szereg występujących pomiędzy nimi różnic nie pozwala na utożsamienie ich.

 

 Najważniejsze różnice między podaniem o pracę, a listem motywacyjnym:

Różnice między podaniem a listem motywacyjnym

Struktura formalna podania

Napisanie podania o pracę wbrew pozorom nie jest trudne. Jeśli chcesz stworzyć poprawne względem strukturalnym podanie wystarczy, że zachowasz odpowiednią kolejność zawieranych w dokumencie treści, a są to:

 • dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę (imię, nazwisko, dane kontaktowe);
 • nazwa miejscowości i aktualna data;
 • dane kontaktowe adresata dokumentu;
 • zwrot grzecznościowy;
 • treść podania, mając na uwadze, że trzeba tam zawrzeć informacje o stanowisku, na którym chcesz podjąć pracę oraz krótki opis swoich mocnych stron, wykształcenia oraz predyspozycji do podjęcia pracy na danym stanowisku;
 • własnoręczny podpis.

 

Jeśli podanie o pracę składasz wraz z innymi dokumentami zamieść na podaniu informacje o tym jakie są to dokumenty. W Internecie można znaleźć wiele gotowych wzorów podań o pracę, a różnice między nimi są w zasadzie niewielkie. Struktura pozostaje bowiem zawsze taka sama, jedyną modyfikowaną częścią jest nazwa stanowiska oraz uzasadnienie chęci podjęcia pracy na danym stanowisku. Z powodzeniem w podaniu o pracę funkcjonują utarte zwroty typu:

 • ,,Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie…”
 • ,,Uprzejmie proszę o zatrudnienie mnie na stanowisku…”
 • Zwrot kończący: ,,Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania”.

Mimo, że nie jest to wymagane to w dolnej części arkusza dobrze jeśli zamieścisz informację o ochronie danych osobowych, którą powszechnie dodaje się w CV oraz listach motywacyjnych.

 

Estetyka tekstu

Bez względu na to, na jakim stanowisku chcesz pracować zadbaj o estetykę pisma, gdyż nie tylko to jak piszesz, ale przede wszystkim wygląd wizualny tekstu może być wskazówką dla przyszłego pracodawcy o tym, jakim jesteś człowiekiem i jakie potencjalnie będziesz miał podejście do swoich obowiązków. Podanie w żadnym wypadku nie może być:

 • pogniecione, ani nawet złożone na pół;
 • poplamione;
 • nie może zawierać błędów (merytorycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych).

Warto pamiętać: Przy składaniu podania drogą pocztową najlepiej włożyć je do koperty formatu A4 oraz dodatkowo zabezpieczyć usztywniając kopertę, natomiast składając je osobiście wyjąć z koszulki.