Nowoczesna sala komputerowa dla szkół w formie pracowni terminalowej

sala komputerowa

Nowoczesna pracownia informatyczna winna być wyposażona w złożone systemy umożliwiające współdzielenie plików, analizę przepływu danych a także przypisanie poszczególnym hostom określonych uprawnień. W starszych systemach funkcję tą realizowała domena Active Direct, za pomocą której administrator mógł w pewnym zakresie zarządzać przydzielonymi zasobami.

Optymalizacja przez zarządzanie

W praktyce okazało się, że takie rozwiązanie jest wadliwe, gdyż wymaga - zwłaszcza w starszych komputerach - wprowadzenia szeregu korekt w hostach podległych administratorowi. To z kolei wydłuża czas pracy i utrudnia prowadzenie zajęć.

Alternatywą dla domeny Active Direct jest sieć terminalowa, składająca się z serwera głównego osadzonego najczęściej w szafie typu rack, terminali i monitorów z podpiętymi urządzeniami peryferyjnymi. W układzie tym fizyczne hosty są zastępowane przez jeden serwer, w ramach którego dane udostępniane są poszczególnym użytkownikom.

Bieżąca analiza i bezpieczeństwo danych

Pracownia terminalowa posiada szereg zalet w stosunku do swej poprzedniczki. Jedną z nich jest możliwość łatwego zarządzania wykorzystywanymi danymi a także łatwy podgląd każdego ze stanowisk. Administrator może w bardzo prosty sposób przypisywać uprawnienia do poszczególnych treści, blokować je a nawet udostępniać szerszej grupie odbiorców w ramach większego projektu.

Ekonomia w służbie informatyki

Wyeliminowanie nawet kilkunastu fizycznych stacji dysków, korzystnie wpływa na redukcję zużycia energii (nawet do 80 procent) i natężenia emitowanego przez wentylatory dźwięku. Dzięki temu nowoczesna pracownia terminalowa staje się nie tylko ekonomicznym, ale również komfortowym miejscem pracy dla uczniów, bądź studentów. Oparcie sieci na jednym serwerze i szeregu niewielkich (i energooszczędnych terminali, znacznie ułatwia jej konserwację i ewentualną naprawę, minimalizując koszty i czas przywracania jej do pełnej funkcjonalności.

Nowoczesna pracownia komputerowa oparta na sieci terminalowej, to oszczędność czasu, łatwość prowadzenia zajęć i - co równie ważne - maksimum bezpieczeństwa użytkowników i sprzętu. Dzięki sieciocentrycznej architekturze charakteryzuje się ona znacznie lepszymi parametrami pracy, co ma znaczenie zwłaszcza w kontekście zużycia energii.

Szukasz firmy, która od podstaw zrealizuję usługę wykonania szkolnej pracowni informatycznej? Odwiedź PracowniaTerminalowa.pl!