Spersonalizowane szkolenie mobilne z zakresu procesów zmian środowiskowych w MŚP z panelem dla strategów

Drugi rezultat projektu ENVIRONMENTAL CHANGE to aplikacja mobilna

Spersonalizowane szkolenie mobilne z zakresu procesów zmian środowiskowych w MŚP z panelem dla strategów. Zacznij od oceny wiedzy i kontynuuj swoją ścieżkę szkoleniową!

Czy jesteś zainteresowany otrzymaniem spersonalizowanej ścieżki szkoleniowej po wstępnym sprawdzeniu swojej wiedzy i świadomości na temat procesów internacjonalizacji? Aplikacja środowiskowa dla startupów opracuje spersonalizowaną strategię, aby móc zająć się słabymi punktami i wzmocnić aktywne podejście do procesów internacjonalizacji. Aplikacja ma na celu zapewnienie, że startupy, młodzi przedsiębiorcy i dostawcy VET (kształcenia i szkolenia zawodowego) wykorzystują technologie cyfrowe do rozwijania swoich umiejętności i kompetencji w zakresie zmian środowiskowych, a tym samym są przygotowani do wpływania na zrównoważone procesy. Szkolenia z zakresu ochrony środowiska w formie aplikacji mobilnej przyciągną młodsze pokolenia, startupy i przedsiębiorców zwłaszcza w obliczu szybkiego tempa życia.

Aplikacja obejmuje wiedzę z 6 części tematycznych przeniesioną z programu szkolenia środowiskowego (pierwszego rezultatu) na URZĄDZENIA MOBILNE w formie praktycznych ćwiczeń.

Tematy dotyczą: sposobów przejścia na energię naturalną i przeciwdziałania zmianom klimatu, w kierunku bioróżnorodności i ekologicznej transformacji przedsiębiorstw, zarządzania odpadami z tworzyw sztucznych w Twoim MŚP, przeprojektowania produktów i usług w celu zminimalizowania wykorzystania materiałów, modeli przedsiębiorstw o obiegu zamkniętym oraz myślenia w kategoriach cyklu życia.

Aplikacja składa się z 3 części: panelu samooceny dotyczącego procesów zmian środowiskowych w MŚP, zindywidualizowanej ścieżki szkoleniowej oraz panelu dla twórców strategii. W oparciu o wyniki samooceny ścieżka szkoleniowa będzie skoncentrowana na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym lub zaawansowanym.

Narzędzie samooceny składa się z zestawu pytań dotyczących procesów zmian środowiskowych. Pula pytań wynosi 60, ale użytkownik nie widzi wszystkich naraz, a przy każdej próbie otrzymuje inne. System losowo wybiera 4 pytania z każdej części tematycznej, dzięki czemu przy jednej próbie ogląda 24 pytania.

Natomiast ścieżka szkoleniowa, oparta na scenariuszach, ma trzy poziomy zaawansowania. Na wszystkich poziomach znajduje się 90 scenariuszy. Możliwe jest przeanalizowanie wszystkich, ale na podstawie wyników samooceny system zarekomenduje te, które należy zrealizować. Użytkownik będzie wtedy uczył się i ćwiczył różne tematy gospodarki cyrkularnej poruszane w projekcie. Scenariusze stanowią połączenie tekstu i grafiki, a także kończą się pytaniem sytuacyjnym, po którym następuje szczegółowa informacja zwrotna. W każdej chwili może powrócić do scenariuszy i przeanalizować materiał w swoim własnym tempie lub czasie.

Wreszcie, planer strategii zawiera kalendarz do zaplanowania wdrożenia indywidualnej strategii. Jest to przestrzeń robocza, w której użytkownicy mogą umieszczać notatki i plany dotyczące wdrażania zrównoważonych/cyrkowych rozwiązań. Wprowadzane informacje są przechowywane na urządzeniu użytkownika, co oznacza, że panel jest unikalny i nie do przeniesienia, dostosowany do potrzeb użytkownika/biznesu.

Środowiskowa aplikacja dla startupperów jest drugim rezultatem projektu Environmental change, współfinansowanego przez Program Erasmus+ Unii Europejskiej.

Apkę pobierzesz za pośrednictwem strony internetowej ENVIRONMENTAL CHANGE i pod linkiem https://environmentalchange.erasmus.site/pl/ oraz w sklepach Google Play (urządzenia Android) i Apple (urządzenia iOS) po wpisaniu Environmental app for startups.

Kategoria e-learning: