E-learning - nauczanie zdalne

Nauczanie E-learning

E-learning jako nowa forma nauczania zyskuje wielu zwolenników zarówno w tradycyjnych placówkach edukacji, jak szkoły i uczelnie, jak również w uczących się organizacjach. Nic dziwnego, gdyż dzięki nowoczesnej technologii uczenia, takich jak platforma e-learningowa, pozyskanie pełnych i aktualnych informacji możliwe jest w bardzo krótkim czasie. Dzięki możliwościom związanym z rozwojem Internetu niemożliwe staje się możliwym. Taki stan rzeczy nieodwracalnie zmienia oblicze edukacji na wszystkich szczeblach rozwoju zawodowego. Edukacja online to cenna forma edukacji w szkołach i organizacjach.

 

E-learning jako nowoczesna technika informacyjno-komunikacyjna to nauczanie i uczenie się bez konieczności fizycznej obecności na sali wykładowej. Jest to nauczanie oparte o wykorzystanie sieci komputerowych i internetu. Aby, na przykład korzystać z platfrom e-learningowych wystarczy dostęp do Internetu (nie trzeba instalować oprogramowania) i stosowna opłata, a wszystkie materiały będą dostępne w jedym miejscu. Platforma e-learngowa, jako nauczanie zdalne może być wykorzystywana  z korzyścią dla uczących się studentów i pracowników organizacji, umożliwiając gromadzenie i przetwarzanie potrzebnych treści w wybranym miejscu i czasie.

W serwie edukacyjnym Edulider.pl znajdziesz:

 

Nauczanie zdalne e -learning

Wielu z nas zastanawia się coraz częściej  Czym jest e-learning? Oraz jak ważna jest motywacja w e-learningu? Odpowiedzi na te pytanie stają się coraz bardziej istotne z punktu widzenia rozwoju jednostki. Za parę lat obydwa pytania będą w centrum zainteresowania niemal wszystkich uwikłanych w proces zdalnego nauczania, czy na uczelniach, czy ośrodkach szkoleniowych. Kursy e-learning, studia e-learning, szkolenia e-elarning stwarzają okazję do wzbogacenia edukacji na różnych szczeblach kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. E-learning szkolenia to zazwyczaj krótka forma nauczania, organizowana w celu podnoszenia umiejętności miękkich i twardych w krótkim czasie. E-learning kursy to dłuższa forma szkoleń, odbywająca się na przestrzeni tygodni lub miesięcy. Z kolei e-learning studia to najdłuższa forma edukacji, na którą najczęściej przeznaczamy lata.  Wiedza o uwarunkowaniach kształcenia zdalnego jest nam potrzebna, by w pełni korzystać z walorów takiego nauczania.

 

Platforma e-learning

Systemy e-learningowe sprawdzają się tam, gdzie liczy się profesjonalne podejście do zarządzania wiedzą. Posługiwanie się odpowiednim narzędziem jest kluczem w dziedzinie zdalnego nauczania. Platformy e-learningowe mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez instytucje i organizacje traktujące edukacje i trening jako przepustkę do rozwoju całego systemu. Platformie e-learningowa umożliwa również interakcję i komunikację na lini uczący się - instruktor, a scenariusze zajęć i inraktywne ćwiczenia urozmaicają nauczanie zdalne. Platformy e-learningowe umożliwiają przeprowadzanie szkoleń i dostosowanie funcjonalności, jak i szaty graficznno-wizualnej do wymagań osób uczestniczących w zdalnym nauczaniu.