Edukacja dorosłych

W społeczeństwie wiedzy nieustanne dokształcanie się jest warunkiem znalezienia i utrzymania pracy. Mobilność zawodowa wymusza na dorosłym człowieku ciągłe uczenie się w myśl idei ,,lifelong learning”. Zmiana kariery w dojrzałym wieku wymaga indywidulanego planu rozwoju, a powody dla których dorośli powracają na studia mogą być różne: od chęci nabycia nowych kwalifikacji do zrealizowania marzeń z okresu młodości.

Edukacja dorosłych

W procesie edukacji dorosłych biorą udział nie tylko dorośli uczniowie, a także wykwalifikowana kadra trenerska lub nauczyciele osób dorosłych. Uczenie się w dorosłości wiąże się często z błędnymi przekonaniami, z którymi pedagodzy powinni sobie umieć poradzić np.: ,,jestem za stary na naukę” itp.

Nauczanie Dorosłych

Współcześnie nauczyciele osób dorosłych często rezygnują z tradycyjnych sposobów nauczania na rzecz bardziej wpisujących się w etos życia dorosłego człowieka technik. Nowoczesne metody nauczania dorosłych angażują dorosłego ucznia, uczą współpracy i wiedzy praktycznej.

Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie jak uczą się dorośli należy uwzględnić osobę nauczyciela, który powinien być otwarty i skoncentrowany na uczniach, znający ograniczenia i przywileje wieku dorosłego. Na szczęście tych drugich wydaje się być znacznie więcej, ze względu na to, iż teorie uczenia się dorosłych stawiają dorosłego ucznia w dobrej sytuacji.

Edukacja dorosłych - nowe oblicze

Dorośli zasiadają w szkolnych ławkach na wszystkich rodzajach uczelni i na kursach dokształcających. Edukacja dorosłych jest ważna w drodze do zmiany kariery zawodowej i polepszenia standardów życia. To inwestycja na drodze do rozwoju osobistego i zawodowego.