Innowacje pedagogiczne

Czym są innowacje pedagogiczne? Mówiąc najprościej innowacje pedagogiczne to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, których celem jest poprawa jakości pracy i funkcjonowania danej placówki oświatowej.

Nowoczesna edukacja to dla nauczycieli i wykładowców akademickich nie lada wyzwanie. Każda innowacja jest związana z podjęciem ryzyka przez nauczyciela i obrazem niezadowolenia z dotychczasowego porządku rzeczy. Chcąc wprowadzić w danej placówce innowacje pedagogiczne trzeba przede wszystkim, skupić się na organizacji zajęć, jak również na zakresie treści nauczania.

Czym są innowacje pedagogiczne

Tak naprawdę z innowacjami pedagogicznymi mamy do czynienia na różnych płaszczyznach. Mogą one dotyczyć zarówno konkretnego przedmiotu, jak i funkcjonowania całej placówki, czy nawet oczekiwań studentów, wymagań nauczycieli, życia w społeczności szkolnej.

Innowacją pedagogiczną można nazwać np. wprowadzenie zestawów słuchawkowych na lekcjach języków obcych, które ma na celu poprawę jakości zajęć. Innowacją jest także organizacja różnego rodzaju kółek zainteresowań, spotkania pozalekcyjne i inne formy spędzania wolnego czasu.

Nowoczesne podejście do edukacji XXI wieku wymaga otwarcia się na nowe rozwiązania. Porzucenie ograniczających przekonań, chęć zmian, śledzenie trendów na polu edukacji- to wszystko może okazać się furtką do nowoczesnej edukacji.

Zmiana czy innowacja?

Każda innowacja jest pewną zmianą, co nie oznacza że każda zmiana, jest też innowacją. Zasadnicza różnica polega na tym, że innowacja, musi mieć jasno określone cele. Po ich wyznaczeniu następuje ich realizacja. Jeśli w efekcie działań zostanie osiągnięty zamierzony cel i skutek będzie zgodny z intencją pomysłodawcy wtedy taką zmianę będzie można nazwać innowacją.