Studia podyplomowe w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w ramach swojej działalności statutowej prowadzi nie tylko badania naukowe, ale również studia podyplomowe dla kadry zarządzającej.

Executive Master of Business Administration (MBA) to program przeznaczony dla kadry menadżerskiej, która dąży do poznania mechanizmów sprawnego zarządzania zasobami materialnymi i personalnymi firmy, nowoczesnych relacji z klientem, zrozumienie jego zachowań oraz znaczenia nowych mediów.

Program studiów obejmuje zajęcia z:

 • przywództwa,
 • komunikacji,
 • motywowania,
 • psychologii „nowych konsumentów”,
 • marketingu,
 • zarządzania projektem,
 • ryzyka w firmie,
 • zarządzania strategicznego.

 

Studia MBA prowadzone przez INE PAN dzięki wykładom prowadzonym nie tylko przez pracowników naukowych, ale także najlepszych menadżerów pozwalają poznać rozwiązania zastosowane z powodzeniem w wielu przedsiębiorstwach polskich, zagranicznych i o charakterze międzynarodowym.

INE PAN jest  pierwszą w Polsce instytucją, która opracowała program łączący studia doktoranckie i studia podyplomowe dla menadżerów. Takie połączenie popularne w państwach zachodnich, w Polsce dostępne jest dopiero od 2011 r. 

Executive Doctor of Business Administration (EDBA) to program zaawansowany przeznaczony dla wyższej kadry zarządzającej. 

Program studiów obejmuje m.in:

 • zarządzanie strategiczne,
 • przywództwo,
 • budowanie marki osobistej,
 • zaawansowane zarządzanie projektem,
 • optymalizacja w biznesie,
 • ład korporacyjny.

 

Program EDBA łączy świat nauki ze światem biznesu. Praktykę i doświadczenie z ciekawością badawczą i dążeniem do odkrycia czegoś nowego. Tego połączenia na polskim rynku brakuje, dlatego wiele wynalazków  i innowacyjnych rozwiązań wdrażanych jest przez firmy zagraniczne. Studia trwają dwa lata i kończą się obroną pracy dyplomowej.

Zajęcia prowadzone są w Instytucie przez wybitnych specjalistów. Wielu z nich to nie tylko profesorowie uniwersytetów polskich i zagranicznych, ale także członkowie zarządów, rad nadzorczych, ministrowie, urzędnicy instytucji międzynarodowych, właściciele dużych firm. Daje to studentom możliwość poznania rozwiązań stosowanych przez innych i nawiązania cennych kontaktów.

Absolwenci EDBA to osoby ambitne, potrafiące myśleć perspektywicznie i strategicznie, z umiejętnością systematycznego planowania, zdolnością wdrażania teorii w praktyce. To nowoczesny model menadżera chętnie widziany w każdej firmie i instytucji.