Liderzy edukacji i biznesu: podobni, a jednak różni

W dobie społeczeństwa wiedzy dziedziny edukacji i biznesu nabierają coraz większego znaczenia – również dla liderów – zarówno w zakresie zarządzania instytucjami, jak i w sferze uzupełniania wiedzy i doskonalenia technik menedżerskich.Liderzy edukacji w coraz większym stopniu doceniają zasoby praktycznej wiedzy zgromadzonej przez sektor prywatny. W społeczeństwie wiedzy współpraca obu tych dziedzin jest koniecznością, a wymiana doświadczeń – dobrodziejstwem. Michael Fullan szczególnie podkreśla rolę lidera edukacji (dyrektora) w budowaniu relacji z grupami ludzi różnymi od siebie. Jeśli się przyjrzeć przez moment konstruowaniu tych relacji, można dojść do ciekawych wniosków. A. Kelly przeprowadził badanie wśród nowo zatrudnionych i doświadczonych dyrektorów szkół średnich oraz świeżo przyjętych i doświadczonych przedstawicieli świata biznesu. Okazało się, że świeżo upieczeni dyrektorzy poświęcali znacznie więcej czasu interakcjom jeden na jeden oraz w małych grupach, niż menedżerowie. Wykazywali się przy tym postawą zorientowaną na osobę. Z kolei doświadczeni menedżerowie w swoich relacjach z innymi wykazywali się raczej orientacją na zadanie, niż na osobę. Ponadto dyrektorzy szkół używają szerszego repertuaru stylów kierowania, niż biznesmeni, spędzając znacznie więcej czasu na angażowaniu różnych grup w proces przewodniczenia (rodzice, uczniowie, kadra).

Slater podaje zestaw zachowań potrzebny do budowania interakcji z innymi:

• sygnalizowanie wagi współpracy

• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

• okazywanie szacunku poprzez docenianie i nagradzanie

 

Liderzy w edukacji i biznesie

Wiele z zachowań i działań podejmowanych przez liderów edukacji (tu dyrektorów) ma emocjonalne zabarwienie, a wysoki poziom inteligencji emocjonalnej wydaje się być nieodzowny w budowaniu relacji ze zróżnicowanymi i wymagającymi klientami – odbiorcami edukacji. Ponadto liderzy edukacji są zmuszeni do częstego ewaluowania swojego systemu wartości i przekonań, do dbania o swój wizerunek, ponieważ są często postrzegani jako swego rodzaju agenci, transmitujący wartości moralne. Z badań przeprowadzonych w różnych częściach Anglii z udziałem rodziców, uczniów i kadrą dwunastu szkół (podstawowych, gimnazjalnych i specjalnych) wynika, że skuteczni liderzy edukacji wykazują się krytycznym myśleniem, doceniają wartość podnoszenia swoich umiejętności w obszarze inteligencji emocjonalnej i są zawsze jeden krok do przodu w grze. Mimo różnic w rodzaju i zakresie interakcji między liderami edukacji i biznesu, współpraca obydwu tych obszarów wiele wnosi na gruncie rozwoju umiejętności osobistych, a konieczność dbania o nieustanny rozwój i podnoszenie kwalifikacji pozostaje ta sama dla obu stron.

Co roku przeprowadzane są badania dotyczące liderów edukacji i biznesu. Powyżej wyniki z 2012 roku, przedstawione na stronie internetowej www.forbes.pl