Konflikty w firmie- przyczyny i sposoby ich rozwiązywania

Konflikt-w-firmie

Konflikty są nieodłączną częścią życia każdej firmy. Rodzą napięcie między pracownikami i mają znaczący wpływ na efektywność ich pracy, co ma z kolei przełożenie na sukces firmy. Najgorszą postawą jaką możesz przyjąć w sytuacji, gdy w firmie źle się dzieje jest udawanie, że problem nie istnieje lub podejmowanie prób zamiecenia go pod dywan.

Im szybciej zrozumiesz, że konflikty w firmie często się zdarzają tym szybciej skupisz uwagę na tym co jest najistotniejsze czyli na sposobach ich rozwiązywania.

Przyczyny konfliktów w firmie

Na powstawanie i zaognianie konfliktów w firmach decydujący wpływ ma wiele czynników. Podłożem konfliktów jest sam fakt współpracowania z drugim człowiekiem i większa lub mniejsza zależność od niego. Wśród głównych przyczyn konfliktów w firmach warto wymienić:

  • osobowość pracowników. Każdy z nas jest inny. Przebywanie na dłuższą metę z osobą, której charakter czy sposób bycia jest zupełnie odmienny od twojego może w końcu doprowadzić do poważnego konfliktu. W każdej grupie występują ponadto tzw. ,,jednostki konfliktowe”, które mają bardziej kłótliwą naturę od  pozostałych. Takie osoby są mało elastyczne i empatyczne i niesłychanie odporne na docierające do nich informacje z zewnątrz.
  • problemy z komunikowaniem się. Zarówno przekazywanie treści innym osobom, jak również odbieranie informacji z zewnątrz jest sztuką. Codziennie jesteśmy bombardowani wieloma informacjami co sprawia, że mamy obniżoną percepcję i jesteśmy zmuszeni do selektywnego przyswajania informacji. Mamy w sobie coś na kształt filtra, który niektóre informacje przetwarza, inne nie. Niedomówienie czy też nieprawidłowa interpretacja słów są bardzo częstymi przyczynami poważnych konfliktów i powodami dlaczego pracownicy odchodzą.
  • relacje i układy wewnątrz firmy. Rywalizacja między współpracownikami o stanowiska w pracy, zmiany w firmie, podwyżki, zwolnienia czy niewyraźny podział kompetencji są czynnikami stresogennymi, które są zalążkami problemów w firmie.

Według przeprowadzonych badań konflikty zdecydowana większość uczestników ankiety ocenia w sposób negatywny:

stosunek-do-konfliktow

Źródło: http://www.ankietka.pl/wyniki-badania/58541/konflikty-w-organizacji.html

Warto więc zastanowić się co zrobić, gdy pojawi się problem. Jakimi sposobami posłużyć się, by konflikt zażegnać?

Rozwiązywanie konfliktów

Zarządzanie konfliktami to jeden z głównych obowiązków managerów w firmie. Z badań wynika, że najpopularniejszym sposobem rozwiązywania problemów w firmie są mediacje:

sposoby-rozwiazywania-konfliktow

Źródło: http://www.ankietka.pl/wyniki-badania/58541/konflikty-w-organizacji.html

Jakie są etapy rozwiązywania konfliktów? Jak rozpocząć?

  1. Zaznajomienie się z przedmiotem sporu poprzez zadawanie pytań wyjaśniających i precyzujących. Ważne jest to, by zapoznać się z argumentami podawanymi przez obie strony. ale bez przyjmowania jakiegokolwiek stanowiska w stosunku do zwaśnionych stron. Podstawą mediacji jest bowiem bezstronność.
  2. Przedstawienie konstruktywnej krytyki. Ocenie powinny zostać poddane konkretne zachowania, nie jednostki czy ich cechy osobowości. Manager powinien dążyć do tego, by uświadomić osobom zaangażowanym w konflikt, że są od siebie zależne i że powinny współpracować. Warto podkreślać, że nieporozumienie między nimi negatywnie  wpływa na pracę innych pracowników.
  3. Zachęcenie do rozwiązania problemu bez ingerencji osób trzecich. Samodzielnie wypracowany kompromis będzie niósł daleko większe korzyści niż, gdy w trakcie rozmów obecny będzie mediator. Motywowanie zwaśnionych stron nawet do małych ustępstw, wyrażania swoich uczuć i myśli w sposób konstruktywny, bez wzajemnego oskarżania się jest działaniem w celu zapobiegania nowego wybuchu konfliktu.
  4. Podsumowanie ustaleń, które zostały przyjęte. Warto sprawdzać, czy zmiany zostały wprowadzone w życie. M
  5. Nawet jeśli istnieje obawa, że próba pogodzenia zwaśnionych stron okaże się nieskuteczna to warto starać się je mobilizować, by utrzymywały przynajmniej poprawne stosunki. Można podkreślić znaczenie ich stosunków dla efektywności pracy w firmie, mówić o zaletach konstruktywnego porozumiewania się.

Konflikty w firmie zdarzają się bardzo często. Warto, gdy pojawi się problem działać od razu, kiedy jeszcze można coś zmienić, by nie dopuścić do eskalacji konfliktu. Jeszcze lepiej problemy dostrzegać i analizować zanim rozgorzeje konflikt. Warto skorzystać z metod takich jak: badanie socjometryczne czy wywiad zogniskowany, dzięki którym można zbadać relacje między poszczególnymi osobami w firmie.