Jak przeprowadzić efektywne szkolenie Służb Utrzymania Ruchu? Praktyczny poradnik krok po kroku.

szkolenia utrzymania ruchu

Służby Utrzymania Ruchu powinny posiadać aktualną i kompleksową wiedzę na temat przeprowadzanych w zakładzie procesów oraz używanych maszyn, a także na temat obsługujących je pracowników. W takim przypadku niezbędne jest przeprowadzanie szkoleń technicznych w celu uzupełniania wiedzy. Szkolenia są szczególnie istotne w trakcie wprowadzania nowych, innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie.

Często spotykanym rozwiązaniem jest korzystanie z usług szkoleń technicznych innej firmy, która jest specjalistą w danej dziedzinie. Wiedza teoretyczna jak i praktyczna, którą można zdobyć jest kompletna i rzetelna. Jest to efekt wielu lat doświadczenia i praktyki w danym obszarze działania. Zwykle przedsiębiorstwa te oferują przeprowadzanie szkoleń dla swoich klientów czy kooperantów oraz dla szkół. Firmy specjalizujące się w szkoleniu Służb Utrzymania Ruchu, dzięki doświadczeniu w pracy ze zróżnicowanymi grupami pod względem wieku, kompetencji i umiejętności, są w stanie dopasować formę zajęć do każdego kursanta.

 

Szkolenia techniczne 

Szkolenia techniczne przeprowadzane w firmach przemysłowych opierają się na przekazywaniu skonkretyzowanych i pełnych informacji. Istotnym jest by osoba prowadząca kurs była kompetentna i profesjonalna, gdyż uczestnicy często są specjalistami w swojej branży i posiadają już dużą wiedzę. Kursanci powinni zostać wyposażeni nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną. Zajęcia należy przeprowadzać w warunkach, które odpowiadają rzeczywistym zastosowaniom. Z tego powodu przy wyborze firmy oferującej szkolenia warto wybrać tę, która dysponuje infrastrukturą, w której można zaprezentować działanie poszczególnych procesów, instalacji, aplikacji i urządzeń. Kursanci nauczą się wykorzystania technologii w poszczególnych procesach i zdobędą umiejętności, które wykorzystają w praktyce.

Celem szkoleń technicznych jest przekazanie kursantom mechanizmów postępowania w sytuacjach, które mogą nastąpić w trakcie ich pracy. Nauczą się także właściwego sposobu użytkowania instalacji przemysłowych. W odpowiedni sposób przekazana wiedza teoretyczna jak i obserwacja zdarzeń, które realnie występują w danym zakładzie, wyposaża kursantów w umiejętności sprawnego działania i radzenia sobie z każdą sytuacją. Służby Utrzymania Ruchu odpowiadają za procesy zachodzące w danym zakładzie produkcyjnym, dlatego korzystnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie szkolenia technicznego in-house (w firmie uczestników szkolenia). Kursanci mają wtedy do czynienia z dokładnie tymi samymi urządzeniami, maszynami i instalacjami, z którymi będą pracowali na co dzień. Dzięki temu będą potrafili zarządzać parkiem maszynowym, a ewentualne nieprawidłowości będą przez nich rozpoznawane i w szybki sposób korygowane.

 

Pneumatyka dla przemysłu

Pneumatyka jest jedną z wielu branż, która coraz częściej wykorzystywana jest w wielu dziedzinach przemysłu. Oferowane w tym zakresie rozwiązania mogą być niezwykle korzystne dla zakładów produkcyjnych. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał należy przeszkolić odpowiadające za nie służby. Muszą one zrozumieć jak funkcjonują instalacje oraz poszczególne urządzenia, jakie procesy zachodzą i jak nimi zarządzać, by korzystać z nich we właściwy sposób. Szkolenia techniczne są istotnym elementem wprowadzania nowych rozwiązań w zakładach, aby proces ich wdrożenia przebiegł szybko i efektywnie.  Dzięki zwiększaniu kompetencji i wiedzy wśród pracowników przedsiębiorstwo czerpie wiele korzyści. Ogranicza się koszty dzięki minimalizowaniu ilości popełnianych błędów. Skraca się także czas zachodzących procesów. Praca wykonywana jest precyzyjnie, a ewentualne błędy lub nieprawidłowości są szybko wychwytywane i korygowane. Szkolenia techniczne Służb Utrzymania Ruchu mogą także zaowocować w optymalizację produkcji w zakładzie co przekłada się na rozwój firmy i umocnienie jego pozycji konkurencyjnej na rynku.

Polska, rodzinna firma Pneumat., która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji pneumatyki i wyposażenia dla przemysłu posiada w swej ofercie szkolenia techniczne w dziedzinie pneumatyki, automatyki przemysłowej, próżni. Pneumat. współpracuje z wieloma dziedzinami przemysłu, z fabrykami, firmami instalatorskimi i projektowymi. Kursanci mogą brać udział w szkoleniach z interesujących ich dziedzin. Wykwalifikowana kadra szkoleniowa specjalizuje się w wielu działach pneumatyki. Szkolenia mogą dotyczyć bardziej ogólnych zagadnień, jaki i bardziej szczegółowych np. siłowników, kompresorów powietrza, techniki próżniowej, armatury przemysłowej, narzędzi pneumatycznych czy sprężyn gazowych. Szkolenia prowadzą Product Managerowie, czyli osoby zarządzające konkretną grupą produktów stosowanych w zakładach przemysłowych. Firma poza szeroką ofertą produktów dla przemysłu chętnie wyposaża swoich klientów w odpowiednią wiedzę jak z nich korzystać. Publikowane są filmy poradnikowe i instruktażowe, które obrazują sposób działania poszczególnych produktów, ich zalety i przeznaczenie. Klienci mają dostęp do takich filmów jak np.: https://youtu.be/2oAES7pcCIg