rola lidera

09 st. 2015

Zarządzanie na odległość, zwane również zarządzaniem wirtualnym (z ang. virtual management) staje się coraz bardziej popularnym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej. Skuteczność działań zespołu wirtualnego w głównej mierze zależy od kompetencji managera. Jak zarządzać ludźmi na duże odległości? Jak sprawdzić czy pracownicy działają efektywnie i w interesie firmy?

30 li. 2012

Dyskusja to jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w czasie różnego rodzaju szkoleń, konferencji czy zebrań w firmie. Sprawność w prowadzeniu dyskusji podobnie jak umiejętność negocjacji wymaga zastosowania odpowiednich taktyk komunikacyjnych. Jak poprowadzić dyskusję, by była ona wartościowa, merytoryczna i uporządkowana?

18 cz. 2012

„On znowu nic nie robi”, „Ona pół dnia wysyła prywatne maile”, „Oni są po prostu leniwi” – czy dane wnioski są ci bliskie? Masz poczucie, że twoi pracownicy mogliby osiągnąć dużo więcej, ale im się po prostu nie chce wykonywać tego, co należy do ich obowiązków?

28 maj 2012

W chwili gdy wartościowi pracownicy odchodzą z firmy, rodzi się wiele pytań, m.in - dlaczego? Powodów może być wiele, czy przeanalizowałeś te najważniejsze? Czy w twoim miejscu pracy kapitał ludzki stanowi istotny filar organizacji? Jak często prowadzisz badania satysfakcji pracownika?

11 mrz. 2012

“Nawet wersja ‘super ciebie’ potrzebuje wsparcia. Prośba o pomoc nie jest wstydem!  Są momenty, kiedy warto odłożyć dumę na bok i okazać szacunek wobec talentu swoich współpracowników. I pamiętaj, nie istnieje coś takiego, jak pojedynczy ojciec sukcesu. Włączając do działania współpracowników, dajesz szansę zarówno im jak i sobie, na ogromny sukces.”    

Autor nieznany

08 gru. 2011

Bez względu na branżę, rola lidera w zespole polega na szeroko rozumianym wspieraniu pracowników, jak i stwarzaniu swojemu zespołowi warunków do rozwoju. Dodatkowo, lider odpowiedzialny jest za dotrzymywanie terminów zadań powierzonych jemu zespołowi, jak i dbałość o pozytywne relacje między poszczególnymi członkami grupy.

 

15 paź. 2011

Prawie każdy z nas doświadczył, sytuacji w której, uczestnik szkolenia utrudnił jego prowadzenie. Jeżeli był to sporadyczny przypadek, spowodowany problemami zewnętrznymi dorosłego ucznia, to nie jest to powód do zmartwień. Jednakże, jeżeli osoba utrudniająca szkolenia, dała się już wcześniej poznać z trudnej strony, warto nauczyć się reagować i rozwiązywać sytuacje problemowe podczas szkoleń. Lekceważące zachowanie, ukryta krytyka i ciągłe narzekanie to jedne z nich.

19 lp. 2011

Charakterystyki stosunków jakie zachodzą pomiędzy przełożonymi a podwładnymi, podjął się Brad Gilbreath z Uniwersytetu Indiana, by w konsekwecji odpowiedzieć sobie na pytanie - kim jest idealny manager?. Napisał on, że w  wpływ jaki dana relacja ma na ludzkie samopoczucie, jest bliski  sile oddziaływania na siebie współmałżonków. Co gorsze, negatywnych stosunków z managerem, nie jest w stanie  zrekompensować  ani praca dająca satysfakcję, ani dobre relacje z innymi współpracownikami.

17 li. 2009

W dobie społeczeństwa wiedzy dziedziny edukacji i biznesu nabierają coraz większego znaczenia – również dla liderów – zarówno w zakresie zarządzania instytucjami, jak i w sferze uzupełniania wiedzy i doskonalenia technik menedżerskich.Liderzy edukacji w coraz większym stopniu doceniają zasoby praktycznej wiedzy zgromadzonej przez sektor prywatny. W społeczeństwie wiedzy współpraca obu tych dziedzin jest koniecznością, a wymiana doświadczeń – dobrodziejstwem.