Jak poprowadzić dyskusję

Jak sprawnie poprowadzić dyskusję

Dyskusja to jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w czasie różnego rodzaju szkoleń, konferencji czy zebrań w firmie. Sprawność w prowadzeniu dyskusji podobnie jak umiejętność negocjacji wymaga zastosowania odpowiednich taktyk komunikacyjnych. Jak przeprowadzić dyskusję, by była ona wartościowa, merytoryczna i uporządkowana?

Jak przygotować dyskusję

Jeśli w udziale przypadło ci przeprowadzenie dyskusji to musisz zadbać o odpowiednie przygotowanie obrad. Planując przebieg rozmów masz bowiem realną szansę na to, iż dyskusja przebiegać będzie znacznie szybciej i sprawniej niż bez takiego przygotowania. O co należy zadbać przed rozpoczęciem obrad?

jak przygotować się do dyskusji

Przygotowanie pisemnych materiałów dla uczestników, którymi będzie można posiłkować się w trakcie prowadzenia rozmów może pomóc ci w naprowadzeniu rozmówców na główny temat dyskusji. Jeśli jeszcze nigdy nie prowadziłeś samodzielnie dyskusji dobrze jeśli przygotujesz dla siebie konspekt. Na kartce możesz zapisać najważniejsze kwestie, które chciałbyś poruszyć, inspirujące pytania do uczestników dyskusji czy też inne, dodatkowe informacje. Równie ważne jak merytoryczne przygotowanie jest także sprawdzenie warunków w jakich ma się odbywać spotkanie tj. czy sala jest wystarczająco duża, by pomieścić liczbę planowanych uczestników, jak są ustawione stoliki, a także w jaki sprzęt wyposażona jest sala tj. czy posiada mikrofon, rzutnik, tablicę, telewizor z odtwarzaczem DVD itp. Wizualizacja omawianych zagadnień może bowiem znacznie uatrakcyjnić przekaz słowny.

Etapy przeprowadzania dyskusji:

1. Wprowadzenie do dyskusji

Jako prowadzący dyskusję występujesz niejako w roli reżysera spotkania. Jednym z twoich najważniejszych zadań jest zainicjowanie debaty. Po przedstawieniu swojej osoby i zagadnienia, które będzie omawiane nadchodzi czas na ,,przełamanie pierwszych lodów”. Aby pobudzić uczestników spotkania do wyrażania swoich opinii możesz zadać im tzw. ,,pytanie inicjujące”. Im bardziej jest ono odważne, kontrowersyjne tym lepiej, gdyż najczęściej tezy, które wzbudzają sprzeciw prowokują do zabrania głosu. Ważne także, byś zadbał o pozytywna atmosferę w trakcie spotkania. Możesz to osiągnąć  np. rozpoczynając swoją wypowiedź od dowcipnej dygresji itp.

2. Dbałość o porządek obrad

Jako przewodniczący musisz zapewnić wszystkim osobom biorącym udział w dyskusji równe prawa do wyrażania swoich poglądów. Nie możesz dopuścić do tego, by dyskusja zamieniła się w monolog lub dialog dwóch wzajemnie zbijających swoje argumenty przeciwników. Masz prawo do udzielania głosu jak również odbierania go, w przypadku, gdy dana osoba nie stosuje się do elementarnych zasad dyskusji. W sytuacji, w której kilka osób mówi jednocześnie tworzy się bowiem chaos. Zbyt duża ilość przywoływanych wątków jednocześnie sprawia ponadto, że główny temat debaty traci na swojej ostrości. Wtedy konieczne jest delikatne, ale stanowcze ukierunkowanie rozmowy w ten psosób, by powrócić do tematu głównego dyskusji. Aby mógł zapanować porządek możesz także poprosić mówiącego o sprecyzowanie swojej wypowiedzi lub podanie przykładu.

3. Objaśnianie czyjejś kwestii

Gdy jednym z aktywnych uczestników dyskusji jest osoba, która nie do końca umie jasno i zrozumiale wyrażać swoje myśli możesz wspomóc jej wypowiedź parafrazując jej słowa. Jest to jednak niezwykle trudna umiejętność, wymagająca trafnego odczytania intencji wypowiedzi drugiej osoby i posługiwania się sprawnym warsztatem językowym.

4. Neutralność i cierpliwość

Mimo wielu ciążących na Tobie obowiązków pamiętaj, że jesteś osobą, która porządkuje przebieg debaty, a nie jej najważniejszą postacią. Staraj się nie wyrażać swoich własnych opinii na wskazany temat- pozostań bezstronny. Nie krytykuj rozmówców, broń osób wypowiadających się przed brutalnymi atakami ze strony oponentów, nie krytykuj, chwal,  gdy dana osoba wprowadzi ciekawy wątek do rozmowy.

5. Podsumowanie

Zaplanowane spotkanie zakończ podsumowaniem. Nie pozwól, by w uczestnikach debaty pozostało głębokie przeświadczenie, że po raz kolejny wiele mówiło się, ale nic z tego nie wyniknęło. Streść przebieg spotkania, przywołaj konkretne stanowiska w danej sprawie, podziękuj za uczestnictwo w spotkaniu.

Skuteczne przeprowadzenie dyskusji to umiejętność kształcona na drodze praktyki. Wymaga ona od prowadzącego wysokiej kultury osobistej, wiedzy merytorycznej oraz umiejętności interpersonalnych. Każda dyskusja jest inna, dlatego też niemożliwe jest ścisłe zaplanowanie jej przebiegu. Ważne jest by jednak mieć wiedzę na temat tego jak poprowadzić dyskusję, być elastycznym i umieć szybko odnaleźć skuteczne rozwiązanie w konkretnej sytuacji.