Jak wybrać dobre studia menadżerskie?

manager Mba

 

Czym jest MBA?

W każdym większym mieście w Polsce można znaleźć uczelnię, która oferuje dyplom MBA (Master of Business Administration). Jednak tutaj powstaje pytanie jak wybrać dobre studia menadżerskie wśród tak wielu ofert. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, w jakich językach wykładane są przedmioty oferowane w programie studiów. Najpopularniejszy jest język polski i język angielski. Są uczelnie, które oferują wykłady tylko w języku obcym. Najlepiej jest wybrać taką, która oferuje wykłady w więcej niż jednym języku. Szczególnie, jeśli ma się w planach pracę w firmie, która działa na rynku międzynarodowym. Od wyboru uczelni zależy przede wszystkim to, jakie umiejętności nabędziemy i zakres wiedzy, którą przyswoimy, dlatego też trzeba bardzo dobrze się zastanowić jak wybrać dobre studia menadżerskie. Trzeba szczególną uwagę zwrócić na zakres przedmiotów, które są oferowane w ramach programu nauczania, a także na jakość świadczonych usług edukacyjnych. W tym ostatnim przypadku, warto porozmawiać z absolwentami poszczególnych uczelni lub z osobami, które aktualnie studiują interesujące nas kierunki.

 

mba ranking uczelni

Czego można oczekiwać po studiach menadżerskich?

W zależności od uczelni są różne programy nauczania oraz języki wykładowe. Jak już to zostało wspomniane najpopularniejsze w naszym kraju są polski i angielski, jednak są też uczelnie, które oferują wykłady w języku niemieckim czy francuskim. Dlatego tak ważne jest, aby zastanawiając się jak wybrać dobre studia menadżerskie wpierw zdecydować się na język, w którym ma być przekazywana wiedza, którą chce się nabyć. Należy też zwrócić uwagę ile semestrów trwa nauka na danym kierunku. Można wybrać między rocznymi – dwa semestry, albo dwu letnimi – 4 semestry lub dwuipółletnimi – 5 semestrów. Studia menadżerskie oferują rozwijanie umiejętności w zakresie globalnego zarządzania – kierowania zespołem pracowników, jak być dobrym liderem grupy, często przy użyciu systemów informatycznych. Dobry menadżer to też taki, który sprawnie wykorzystuje informacje, dlatego też musi nauczyć się jak zoptymalizować przepływ informacji w firmie oraz jak wdrażać najnowocześniejsze systemy informacyjne. Na takich studiach poznaje się najważniejsze pojęcia z zakresu psychologii i komunikacji międzyludzkiej, wykładane są też takie przedmioty jak prawo gospodarcze, czy handel międzynarodowy. Wybierając się na takie studia trzeba też zwrócić uwagę na profil adresata studiów, gdyż często oferowane przez uczelnie „kursy” są kierowane do konkretnej grupy osób, dla przykładu do pracujących już menadżerów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie wprowadzania w firmach systemów ERP lub do osób starających się o pracę w firmach, których profil działalności ukierunkowany jest na współpracę międzynarodową.

Czy dyplom MBA to gwarancja sukcesu?

Zastanawiając się jak wybrać dobre studia menadżerskie, często pada też pytanie czy takie studia zagwarantują dobrą pracę. Oczywiście studia menadżerskie zwiększają szansę na zdobycie dobrej pracy. Jednak trzeba się liczyć z tym, że w dzisiejszych czasach jest bardzo duża konkurencja, jeśli chodzi o kandydatów na prestiżowe stanowiska w dużych firmach i to pracodawca ma zawsze ostatnie słowo i to on decyduje, który z kandydatów otrzyma pracę. Przy wyborze kieruje się oczywiście również tym, jaką uczelnie skończył dany kandydat na konkretne stanowisko.