Uczelnia na miarę potrzeb

24 listopada w Warszawie odbędzie się siódma edycja konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb. Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego”. Do bezpłatnego udziału zapraszamy przedstawicieli publicznych i prywatnych szkół wyższych. Organizatorzy chcą przede wszystkim poruszyć tematy dotyczące, następujących zagadnień:

 • Jak reklamować uczelnie?
 • Jak poradzić sobie z kryzysem komunikacyjnym na uczelni - w dobie niżu demograficznego?
 • Jak zadbać o studenta z zagranicy ?
 • Jak pozyskać i komunikować się z "Klientem" - studentem ?
 • Co to znaczy nowoczesne metody kształcenia?
 • Jak przechowywać dane wykorzystując pieniądze unijne ?
 • Z jakimi problemami borykają się polskie uczelnie?
 • Czy szkolnictwo wyższe można porównywać do działalności biznesowej?

Podczas konferencji zostanie również omówione jak systemy informatyczne wspomagają procesy wewnętrzne uczelni, poprze omówienie następujących punktów:

 • zarządzanie dziekanatem
 • systemy zabezpieczeń na uczelni
 • systemy antyplagiatowe
 • systemy kontroli dostępu
 • elektroniczna Legitymacja Studencka
 • elektroniczny obieg dokumentów i informacji
 • zastosowanie podpisu elektronicznego
 • bezpieczeństwo infrastruktury IT
 • ochrona danych osobowych
 • zarządzanie kapitałem ludzkim uczelni

Zaproszeni eksperci:

 Jacek Uroda, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 Tomasz Madejek, Dyrektor Działu IT, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w

Warszawie

 mgr inż. Paweł Lubomski - Zastępca dyrektora ds. rozwoju systemów informatycznych,

Politechnika Gdańska

 dr Marek Zimnak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Prezes Stowarzyszenia PR i

Promocji Uczelni Polskich

 Łukasz Golenia - kierownik działu IT, Collegium Civitas

 Partnerzy konferencji: Canon, Intel, Microsoft, Euroimpex

Strona konferencji ->>

Kontakt

Dorota Iwanicka

Mobile +48 691 571 698

e-mail: dorota.iwanicka@pirbinstytut.pl