Talent

Zarządzanie talentami

Poprzez talent rozumiemy wrodzone uzdolnienie do wykonywania danej czynności. Talentem nazwiemy znakomitą pamięć, ponadprzeciętne zdolności ruchowe czy malarskie. To cechy, które wyróżniają człowieka spośród innych i sprawiają, że na tle innych osób jest on osobą wyjątkową. W telewizji w ostatnich latach emitowanych jest sporo programów, których celem jest wyłowienie talentów i pomoc w ich rozwoju. Zarządzanie talentami nie jest jednak umiejętnością łatwą, gdyż wymaga od  osoby się tym zajmującej dużej wiedzy oraz wrażliwości.

Zarządzanie talentami w organizacji

Współcześnie talenty decydują o przewadze konkurencyjnej firmy. W ostatnich latach wiele firm zainteresowało się rekrutacją i szczególnym traktowaniem osób o wybitnych zdolnościach. Osoby, na których spoczywa obowiązek zarządzania talentami zajmują się nie tylko wyszukaniem uzdolnionych osób i zatrudnieniem ich, ale również dbają o ich rozwój, odpowiednią motywację i ciągłość podnoszenia kwalifikacji w celu umacniania pozycji firmy na rynku.

Szkolenia dla osób zarządzających talentami

Zarządzanie talentami jest umiejętnością wymagającą od osoby się tym zajmującej wielu zdolności. Właśnie dla takich osób organizowane są specjalne spotkania. Szkolenia dla osób zarządzającymi talentami są przygotowywane tak, by pomóc osobie zarządzającej ,,wyszlifować diament”. W trakcie takiego szkolenia można poznać odpowiedzi na pytania: jak budować strategiczną ścieżkę rozwoju konkretnej osoby, w jaki sposób wybierać między poszczególnymi formami kształcenia i pozyskiwania wiedzy, jak budować motywację i wsparcie. Dzięki tego typu działaniom wyławianie talentów oraz późniejsze ich kształtowanie jest w stanie przynieść daleko idące efekty czyli rozkwit talentu.