Co motywuje pracowników?

Czy zastanawiałeś się kiedyś - co motywuje pracowników? Nie od dawna wiadomo, że sposób w jaki twoi pracownicy myślą na temat własnego miejsca pracy determinuje ich motywację do pracy. Poza tym, jak już pewnie wiesz, istnieje proporcjonalny związek między satysfakcją z pracy i produktywnością. Nowym trnedem, który ma wpłynąć na motywcję pracowników jest gamifikacja.


Czy wiesz, że co piąta firma w Polsce skarży się na zbyt niską motywację zatrudnionych?


Satysfakcja z pracy zależy w dużej części od dających się zmierzyć nagród jak wynagrodzenie i dodatkowe materialne korzyści z pracy. Jednakże satysfakcja z pracy (w tym motywacja do pracy) to nie tylko pieniądze. W większości przypadków wykształceni, potrzebujący zwiększać swe możliwości pracownicy firmy, nie na długo pozostaną przykłuci do biurka wykonując tą samą monotonną pracę. A więc:

Co motywuje pracownika...

 

Motywacja i satysfakcja z pracy zależą w dużej mierze od kultury organizacji, w skład której wchodzą następujące czynniki:

  • zrożnicowane i interesujące zajęcia  - możliwości do rozwijania się
  • wysokiej jakości trening i zachęta do studiowania dla profesjonalnego rozwoju
  • otwarte drzwi - kadra zarządzająca wzbudzająca zaufanie i respekt
  • autentyczna i częsta  komunikacja, oparta na konsekwentym zachowaniu
  • respekt dla balansu między pracą a życiem osobistym - flexibile working
  • szczerość i sprawiedliwość w miejscu pracy - jasne kryteria oceny i promocji
  • regularny feedback - informacja o celach organizacji i podkreślanie wkładu pracowników
  • zachęta do wyrażenia feedbacku - np. przy użyciu ankiet - jak pracownicy czują się w miejscu pracy i co myślą o swojej roli?
  • okazja do integracji z innymi pracownikami w zorganizowanych okolicznościach

Satysfakcja z pracy

W celu zapewnienia pracownikowi optymalnych warunków do przejmowania inicjatywy i realizowania coraz to ambitniejszych celów organizacji, warto najpierw zadbać o jego satyfakcje z pracy. Zastanów się więc jak usprawnić komunikację wewnętrzną w firmie. W dzisiejszych czasach nie brakuje możliwości do podniesienia motywacji pracowników, a motywowanie tylko podwyżkami i zarządzanie oparte na metodzie kija i marchewki dawno odeszły do lamusa. Twoi pracownicy spędzają w miejscu pracy długie godziny i urozmaicenie ich wysokiej jakości szkoleniami, czy chociażby wspólny czas spędzony na wyjeździe integracyjnym mogą wywołać widzialną różnice w zachowaniu pracownika. To motywuje!

Jeśli jeszcze nie jesteś przekonany co do tego co motywuje pracowników, dowiedz się jak najprędzej, zanim zrobi to twoja konkurencja i pracownik zdecyduje się odejść.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511450022 [:db_condition_placeholder_0] => 134 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511450022 [:db_condition_placeholder_0] => 134 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/biznes/co-motywuje-pracownikow [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.167.253.186 [:db_insert_placeholder_9] => 1511450022 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).