Co nas motywuje do pracy?

Już od wielu lat naukowcy z całego świata starają się sie odpowiedzieć na pytanie, jakie wewnętrzne potrzeby, dają ludziom energię do działania? Rozważania nad tą tematyką zaowocowały rewolucyjną teorią potrzeby sukcesu, autorstwa Davida Clarenca McClellanda. W książce pod tytułem "The Achievement Motive" autor, opierając sie na badaniach empirycznych, wyróżnia trzy podstawowe grupy potrzeb: osiągnięć, przynależności i władzy. Trafne rozpoznanie motywów, jakimi kierujesz sie właśnie ty, może okazać się kluczowe w twoim życiu prywatnym i zawodowym. Samoświadomość w tej materii, niewątpliwie pozwoli ci rozpoznawać i lepiej rozumieć własne zachowania, jak i postępowanie innych.

             Warto zatem zapoznać sie z poniższą charakterystyką potrzeb. Spróbuj odnaleźć opis najbliższy własnym wyobrażeniom o sobie. Prawdopodobnie zadziwi cie, jak wiele twoich przeszłych zachowań czy wyborów wynikło właśnie z twoich, jeszcze wtedy ukrytych potrzeb.

1. Osoby o potrzebie osiągnięć

Za swoje cele przyjmują:

 • przekraczanie własnych standardów jakości
 • dokonywanie rzeczy unikalnych innowacyjnych
 • aktywny rozwój własnej kariery

W działaniu charakteryzują się:

 • silnym nastawieniem na wyznaczone cele
 • przekraczaniem progów doskonałości
 • unikaniem zadań o skrajnie niskim lub wysokim ryzyku
 • koncentracją na celach i zadaniach (a nie na relacjach z ludźmi)
 • wyznaczaniem tempa i standardów pracy

Dobrze czuja się w pracy, która:

 • uczy je czegoś nowego
 • umożliwia otrzymywanie informacji zwrotnych
 • daje możliwość samodzielnej działalności

 

2. Osoby o potrzebie afiliacji

Za cele wyznaczają sobie:

 • bycie lubianym i akceptowanym
 • nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi
 • powszechną akceptację

W działaniu charakteryzują się:

 • tworzeniem, odnawianiem i utrzymywaniem ciepłych relacji z ludźmi
 • przyjęciem norm panujących w grupie
 • dobrymi wynikami w zadaniach grupowych
 • unikaniem konfrontacji

Najczęściej wybierają pracę, dzięki której:

 • mogą uniknąć dawania negatywnego feedbacku
 • mogą poszukiwać dróg do tworzenia harmonii w grupie
 • nawiązują relacje z klientem

 

3. Osoby o silnej potrzebie władzy

Za cele wyznaczają sobie:

 • udowanie własnej pozycji i reputacji
 • okazywanie siły
 • wywieranie wpływu na innych

W działaniu charakteryzują się:

 • poświęcaniem się dla organizacji
 • zarządzaniem innymi lub organizowaniem wysiłków w celu osiągania celów organizacji
 • determinacją i zaangażowaniem

Są zadowolone z pracy, która:

 • daje możliwość kontrolowaia innych
 • nie wyklucza dbania o własny interes
 • pozwala wykazać się na polu nauczania lub „coachowania” innych

Wiedza na temat tego, co nas samych motywuje do aktywności, podobnie jak zależności kolory a motywacja może okazać sie punktem zwrotnym w naszej karierze. Nie jest ważne, do której grupy należysz. Grunt to poznanie cech, które wynikają z twoich potrzeb i umiejętne ich wykorzystanie na polu zawodowym. Znając swoje predyspozycje, podejmuj sie ról, zadań i prac, które po prostu do ciebie pasują. Bo przecież wszyscy wiemy, czym kończy się walka z wiatrakami...

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.153' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513185061 [:db_condition_placeholder_0] => 114 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.153' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.153' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513185061 [:db_condition_placeholder_0] => 114 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/biznes/co-nas-motywuje-do-pracy [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.221.136.62 [:db_insert_placeholder_9] => 1513185061 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).