NLP- świadoma i efektywna komunikacja

Jak zaprogramować mózg

Temat NLP czyli neurolingwistycznego programowania w ostatnim czasie znacznie zyskał na popularności. W Internecie można znaleźć setki ogłoszeń jak rozwijać mózg, w tym szkoleń w zakresie NLP, które mają na celu naukę skutecznej komunikacji. Mimo, iż jest to nowa dziedzina wiedzy to należy ona do tych najszybciej rozwijających się. Dziś techniki NLP znajdują zastosowanie w marketingu, biznesie, coachingu, sporcie oraz wielu innych dziedzinach ludzkiej działalności.

Czym jest NLP

W ostatnich latach powstało wiele definicji, mających na celu zgłębienie istoty NLP. Sam skrót NLP odnosi się do trzech sfer:

  • neuro-  do umysłu, a także układu nerwowego oraz zmysłów, dzięki którym komunikujemy się ze światem zewnętrznym oraz wewnętrznym
  • lingwistyczne-  do języka jako narzędzia werbalnej i niewerbalnej komunikacji, która wpływa na nasze myślenie
  • programowanie-  do świadomych i nieświadomych sposobów zachowania, nawyków, zwyczajów.

Richard Bandler i John Grinder, twórcy NLP uważali, że NLP jest niejako procesem badawczym subiektywnego doświadczenia. Inaczej pojęcie definiują psycholodzy, inaczej praktycy NLP. To co ważne, że NLP uczy ona świadomej i efektywnej komunikacji. Sam model NLP opiera się na założeniu, że można tak zaprogramować mózg, by zmienił on swoje przyzwyczajenia. Innymi słowy widząc zależność między obrazami naszych myśli a działaniami można w ten sposób zaprogramować mózg, by życie stało się efektywniejsze, łatwiejsze, lepsze.

Założenia Operacyjne NLP

U podstaw NLP leży kilka fundamentalnych założeń. Główna koncepcja opiera się na stwierdzeniu, że każdy z nas odbiera świat przez pryzmat własnych doświadczeń, sposobu myślenia i  doznań zmysłowych. W przypadku pojawienia się problemów można je rozwiązywać stosując kilka prostych zasad:

  • poszukiwanie najskuteczniejszych metod działania – liczy się bowiem kreatywne rozwiązywanie problemów, jeśli dane narzędzie było nieskuteczne to należy z niego zrezygnować i sięgnąć po inne
  • NLP ma na celu tworzenie jak największej ilość nowych rozwiązań do wyboru, tak by umysł sam mógł wybrać tę najwłaściwszą drogę
  • postulat na temat ciągłości komunikowania się- nie tylko słowa ale i zachowania niewerbalne są swoistym procesem komunikacji. Umiejętność dostrzegania i rozumienia zachowań niewerbalnych znacznie zwiększa efektywność komunikacji.
  • reakcja odbiorcy na komunikat- zawsze NLP stawia na skuteczność. Jeśli więc reakcja odbiorcy na dany komunikat jest inna niż ją sobie wyobrażaliśmy to trzeba tak dopasować narzędzia, by stała się ona skuteczną.
  • każde zachowanie niesie ze sobą jakieś pozytywne  intencje, tym samym nawet działania złe,  w danym monecie jest najlepszym wyjściem jakie wybrał mózg
  • zwrócenie uwagi na możliwości działań, nie na przyczyny problemu

Narzędzia NLP

Nauka technik NLP w edukacji i nauczaniu, terapii czy biznesie odbywa się przy wykorzystaniu różnych narzędzi komunikacyjnych. Wśród nich wymienia się:

NLP - narzędzia

Na podstawie: http://www.nlppolska.pl/nlp/czym-jest-nlp

Dzieki tym narzędziom można m.in. budować relacje z innymi ludźmi, zarządzać swoim wewnętrznym światem, zmieniać emocje negatywne w pozytywne, planować i osiągać wyznaczone cele i wiele innych .Różne fimy organizują szkolenia z zakresu NLP. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku jest NLP Polska, największy w Polsce i jeden z największych na świecie Instytut NLP, prowadzony przez międzynarodowego trenera rozwoju osobistego Mateusza Grzesiaka.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.134' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513005867 [:db_condition_placeholder_0] => 448 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.134' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.134' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513005867 [:db_condition_placeholder_0] => 448 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/biznes/nlp-swiadoma-i-efektywna-komunikacja [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.82.112.193 [:db_insert_placeholder_9] => 1513005867 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).