Rola lidera w zespole

Bez względu na branżę, rola lidera w zespole polega na szeroko rozumianym wspieraniu pracowników, jak i stwarzaniu swojemu zespołowi warunków do rozwoju. Dodatkowo, lider odpowiedzialny jest za dotrzymywanie terminów zadań powierzonych jemu zespołowi, jak i dbałość o pozytywne relacje między poszczególnymi członkami grupy.

 

Bycie skutecznym liderem to nie lada wyzwanie. Według specjalistów biznesu, cechami koniecznymi do odpowiedniego pełnienia roli lidera w zespole są:

1.    Umiejętność inspirowania i motywowania swojego zespołu

2.    Odpowiedzialność

3.    Umiejętność słuchania podwładnych

4.    Posiadanie zdolności analitycznych

5.    Docenianie osiągnięć zespołu

 

Poniższe pięć etapów pracy w zespole i dopowiadające im zadania lidera, pozwolą Ci uzmysłowić sobie własne kompetencje.

 

Jeśli nie posiadasz całego wachlarzu wymienionych cech i kompetencji, nie wszystko jest stracone. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek na to, jak z sukcesem pełnić rolę lidera w zespole.

 

1. Bądź autorytetemDla wielu osób jest to bardzo ważne, a nawet kluczowe, aby ich lider świecił dobrym przykładem. Inaczej mówiąc, wielu pracowników pragnie właśnie w swoich liderach odnaleźć autorytet. Tym samym postaraj się dla przykładu: nie spóźniać do pracy, postępować zgodnie z regulaminem firmy, oraz wspierać swój zespół.

 

2. Upewnij się, że twoja krytyka jest konstruktywna. Analizując działania swoich pracowników, podkreślaj zarówno walory ich pracy, jak i sfery wymagające poprawy. Jak twierdzą psycholodzy, koncentrując się wyłącznie na minusach pracy zespołu, dana informacja powoduje negatywne skutki zarówno w późniejszej pracy grupy, jak i w relacjach z przełożonymi. Tym samym, pełniąc rolę lidera, pamiętaj o obu stronach medalu!

 

3.Bądź optymistą. Pamiętaj, że entuzjazm jest zaraźliwy. Pozytywne nastawienie lidera, daje niesamowite efekty w pracy jego zespołu. Optymistyczna motywacja, jest jedną z kluczowych funkcji, wynikających z roli lidera w zespole. Tym samym, obserwując mentalny spadek swojego zespołu, odszukaj przyczynę danego stanu i podejmij się odpowiednich działań naprawczych.

 

4. Kieruj swoim zespołem, nie wyręczając go. Rolą lidera w zespole jest odpowiednie ukierunkowanie grupy, a nie wykonywanie zadań w jej imieniu. Wyręczając zespół, utrudniasz jego członkom zdobycie wiedzy w danej dziedzinie, jak również doprowadzasz do sytuacji, w której uzależniasz od siebie konkretne aktywności.

 

Angażuj się w swoją pracę. Pełnienie roli lidera w zespole, często wymaga wzmożonego wysiłku, dodatkowych godzin pracy, oraz działania pod presją czasu, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę zarządzanie pracownikami na odległość.  Odpowiednie zaangażowanie, jest kluczowe w prowadzeniu zespołu. W chwilach zwątpienia przywołaj z pamięci ostatni sukces swojej grupy. Przypomnij sobie, jak ciężko pracowaliście na dane osiągnięcie i jaką satysfakcję odczuwaliście po jego zdobyciu. Często taka krótka retrospekcja, jest w stanie dodać energii nawet najbardziej zrezygnowanym liderom.

 

Zarówno kreowanie wizerunku lidera, jak i budowanie silnego zespołu, wymaga czasu i energii.Rola lidera w zespole niesie ze sobą wiele poświęceń. Jednak jak podkreślają specjaliści biznesu – sukces w powyższych obszarach, daje liderom każdej branży, ogromną satysfakcję.


"Przywództwo nie dotyczy wcale jednostek, ale relacji pomiędzy liderami a tymi, którymi oni przewodzą"

Anne Deering, Robert Dilts, Julian Russel (Przywództwo Alfa)


 

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511450076 [:db_condition_placeholder_0] => 137 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511450076 [:db_condition_placeholder_0] => 137 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/biznes/rola-lidera-w-zespole [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.167.253.186 [:db_insert_placeholder_9] => 1511450076 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).