Stadia rozwoju grupy w organizacji

Zbiór osób ukierunkowanych w swoich działaniach na zdobycie wspólnego celu, nazywamy grupą. Tym samym nowoczesne organizacje właśnie w zespołach ludzi pokładają swoją nadzieję na sukces. Tworzenie grup w firmach, sprzyja lepszej komunikacji, jak i spójności działań pracowników. Jednak ojcem sukcesu działań zespołu jest pewien burzliwy proces…

 

1. Stadium rozwoju grupy - formowanie

Na tym etapie członkowie grupy zaczynają się poznawać. Wraz z zaspokajaniem ciekawości odnośnie innych osób, zespół zaznajamia się z zadaniami, jakim będzie musiał sprostać. W trakcie pierwszego stadium rozwoju grupy, zazwyczaj wszyscy jej członkowie są dla siebie bardzo mili i chętnie realizują pomysły swoich kolegów. Ludzie unikają bezpośrednich starć i często wykazują się ogromną dozą cierpliwości.

 Wskaźniki stadium:

- grupa poznaje swoje zadania

- wstępne, grzecznościowe interakcje członków zespołu

 

2. Stadium rozwoju grupy - zakłócenia

Kiedy poczucie świeżości utworzonej grupy mija, rozpoczyna się stadium zakłóceń. Tutaj niespodziewanie na pierwszy plan, wysuwa się konflikt o władzę. Walka nabrzmiewa, kiedy grupa poznając wymagania, musi wybrać swoją ścieżkę działań. Na tym stadium rozwoju grupy, najważniejsze okazuje się umiejętność słuchania i wspólnego wybrania jednej drogi do celu.

Wskaźniki stadium:

- konflikty pomiędzy członkami grupy

- znalezienie wspólnego wyjścia z trudnej sytuacji

 

3. Stadium rozwoju grupy - normalizacja

Na tym etapie dochodzi do odkrywania standardów zespołowego działania. Członkowie grupy poszukają odpowiedzi na pytania: Co tak naprawdę oznaczają wyznaczane w organizacji terminy,  jaki poziom precyzji jest od nich wymagany, czy każdy członek grupy musi się pojawiać na wszystkich spotkaniach, gdzie w hierarchii firmy znajduje się dany zespół.

Jeśli odpowiadając sobie na powyższe pytania, grupa jest w stanie opracować wspólny sposób działań, to dany zespół jest gotowy do przejścia na następne stadium. Niestety, często zdarza się, że grupa nie jest w stanie przejść do dalszego etapu rozwoju.

Wskaźniki stadium:

- członkowie zespołu poznają standardy działań

- grupa ustala wspólną strategię swoich aktywności

 

4. Stadium rozwoju grupy - działanie

Tutaj zespół jest już gotowy do rozpoczęcia produktywnej pracy. Role poszczególnych członków organizacji zostały jasno ustalone i głośno wypowiedziane. W trakcie tego stadium, interakcje członków grupy powinny zachodzić łatwo i bez większych zakłóceń. Bywa jednak, że zespół wchodzi w etap działania nie doświadczając problemów charakterystycznych dla wcześniejszych stadiów rozwoju grupy. Taka sytuacja zazwyczaj prowadzi do bezproduktywnego konfliktu lub regresu w rozwoju grupy.

 

Wskaźniki stadium:

- ukierunkowanie energii członków zespołu na rozwiązanie zadań

- wykorzystywanie przez grupę procesów rozwiązywania problemów, wygenerowanych w trakcie poprzednich stadiów

 

5. Stadium rozwoju grupy – finał

 Rozwój grupy skazany jest na swój koniec, czy to przez ukończenie zadania czy przez zmianę członków zespołu. Dane stadium z jednej strony może okazać się świętowaniem dobrze wykonanej pracy, jak i rozpaczą związaną z utratą bliskich relacji pomiędzy członkami zespołu.

Wskaźniki stadium:

- rozluźnienie relacji międzyludzkich

- wspominanie z rozrzewnieniem pracy grupowej

 

Świadomy stadiów rozwoju grupy lider, jest w stanie odpowiednio reagować na różne sytuacje zaistniałe w trakcie pracy swojego zespołu. Warto pamiętać, że grupa to zespół indywidualności, który odpowiednio poprowadzony, jest w stanie osiągnąć wiele dla całej organizacji.

 

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511487742 [:db_condition_placeholder_0] => 124 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511487742 [:db_condition_placeholder_0] => 124 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/biznes/stadia-rozwoju-grupy-w-organizacji [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.198.108.19 [:db_insert_placeholder_9] => 1511487742 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).