Jaka jest rola pedagoga?

Pedagog w nurcie gestalt czuwa nad atmosferą podczas procesu kształcenia, bo tylko w klimacie wzajemnego zaufania, otwartości i prawdy rozwój człowieka może przebiegać bez zakłóceń. Rola pedagoga wymaga zrozumienia, że uczeń to jedność uczuć, myśli i ciała. Gestalt podkreśla, iż dotychczasowy stosunek nauczyciela oparty na akcentowaniu różnic między nim a wychowankiem nie jest pożądany, a liczy się partnerskie współistnienie.

Rola pedagoga

Weźmy pod uwagę sytuację, w której etykietujemy ucznia jako tego ,, złego, antyspołecznego’’. Znakomita część nauczycieli i uczniów będzie kojarzyło takiego ucznia jednobiegunowo, w kategoriach antyspołecznych. Jednakże Gestalt otwiera oczy i na jego pozytywne cechy i zachęca, by między zły a dobry użyć spójnika ,,i’’.  Bardzo ważnym wydaje się założenie Gestaltu, że aby wychować świadomych, odpowiedzialnych i osobowościowo zintegrowanych uczniów trzeba mieć świadomych i odpowiedzialnych pedagogów.  W nurcie Gestalt rolą i powinnością pedagoga jest psychopedagogika gestalt odbycie osobistego treningu, by mieć możliwość doświadczenia swoich uczuć i rozwijania kompetencji psychospołecznych, a w konsekwencji lepiej móc komunikować się w wychowankami. Rola pedagoga jest zatem głęboko osadzona na komponencie samopozanania.

Komunikacja pedagoga i ucznia

Problem w relacjach uczeń - pedagog zaczyna się już od nierówności w sposobie istnienia w środowisku szkolnym, gdyż wciąż pokutuje przeświadczenie o autorytecie i władzy przypisywanej pedagogowi. W związku z tym wychowanek staje się wykonawcą poleceń i marionetką w rękach nauczyciela. W sytuacji trudnej, wymagającej od nauczyciela zejścia z piedestału, rola pedagoga i kompetencje komunikacyjne nabierają największej rangi. Zwłaszcza, że są jednym z ważniejszych ogniw w zapobieganiu patologii społecznej. Niedostępna postawa nauczyciela, brak zrozumienia, stosowanie siły i kar potęgują tylko negatywne reakcje ze strony wychowanka.

Rola pedagoga - elementy samopoznania

Niezwykle istotne w rozumieniu tej koncepcji stają się podstawowe, ogólne zasady kierunku psychopedagogiki gestaltowskiej, w odniesieniu do roli pedagoga, którego profesja w świetle Gestaltu urasta do rangi sztuki.

Samoświadomość.  Świadomość własnych potrzeb warunkuje ich odpowiednie zaspokajanie, świadomość autentycznego bycia w świecie warunkuje nawiązywanie zdrowych relacji (kontaktów). Bycie sobą to także zdolność do brania odpowiedzialności za siebie i swoje czyny. To kolejna ważna zasada. Który z nas pedagogów może z pełną odpowiedzialnością poświadczyć, że jest wolny od uprzedzeń? Przyznać, że nieustannie pracuje nad własnym rozwojem i polepszaniem kontaktów? 

Całościowość. Człowiek jest całością. A z tą zasadą nierozerwalnie wiąże się następna, mianowicie domykanie całości. Ludzie maja wiele niedomkniętych Gestaltów. Sytuacje z przeszłości, uczucia i myśli. Każdy ma w sobie tendencję do domykania ,,niedokończonych spraw’’. Gdy proces zostanie szczęśliwie domknięty wraca równowaga psychiczna i znika poczucie niekompetencji, a jednostka może przeżywać teraźniejszość w pełni. Zasada ,,tu i teraz’’ akcentująca teraźniejszość i przypominająca o tym, że przecież przeszłość i przyszłość odczuwamy w teraźniejszości. Prawdziwym jest, że ważne jest to jak się wykorzystuje swój czas ,,teraz’’, bo możemy być tylko w teraźniejszości. Zaspokajanie potrzeb - kolejna zasada wiążąca się z wartością człowieka samego w sobie i prawem do decydowania.

Samoregulacja. Naturalna tendencja do utrzymywania równowagi organizmu nie tylko w sensie fizycznym np. picie, gdy czujemy pragnienie, ale tendencja do utrzymywania równowagi w sensie psychicznym i w otaczającym świecie.

W związku z powyższym, rola pedagoga powinna być postrzegana w katogoriach samopoznania siebie, co w konsekwencji umożliwia zaoferowania uczniowi pełnowartośiowego kontaktu i pomocy w rozwoju w ramach efektywnej komunikacji.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511488588 [:db_condition_placeholder_0] => 267 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511488588 [:db_condition_placeholder_0] => 267 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/edukacja/jaka-jest-rola-pedagoga [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.198.108.19 [:db_insert_placeholder_9] => 1511488588 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).