Konferencja ,,Kultura otwarta na edukację”

W czwartek 27.06.2013 roku o godzinie 10.00 rozpocznie się konferencja pod hasłem ,,Kultura otwarta na edukację”. Spotkanie odbędzie się w auli głównej Ośrodka Rozwoju Edukacji  znajdującego się w Warszawie przy al. Ujazdowskich 28.

Program konferencji

W programie m.in. prezentacja projektu ,,e-podręczniki dla wszystkich uczniów”. W jego ramach planowo każda szkoła otrzyma  bezpłatne podręczniki do nauki czternastu przedmiotów (szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna).

Jednak głównym punktem programu będzie przedstawienie działań edukacyjnych w obszarze kultury przez zaproszonych gości, którzy są zainteresowani propagowaniem swoich zasobów na rzecz szkół oraz innych instytucji edukacyjnych. Wystąpią przedstawiciele: Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Filmoteki Narodowej, Biblioteki Narodowej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Instytutu Książki, Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.

Po prezentacji zaplanowana została dyskusja panelowa z zaproszonymi gośćmi. Konferencja zakończy się około godziny 15.30 krótkim podsumowaniem. O możliwości uczestnictwa w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy

Gospodarzem konferencji jest Ośrodek Rozwoju Edukacji- publiczna placówka doskonalenia nauczycieli prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej. Za cel stawia ona sobie dbałość o jakość edukacji w korelacji z polityką oświatową państwa w zakresie kształcenia ogólnego oraz wychowania.

Do udziału w konferencji zachęca się pracowników agend rządowych odpowiedzialnych za edukację, nauczycieli, dyrektorów, edukatorów, przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji edukacyjnych.

Więcej informacji oraz dostępny formularz rejestracyjny znajduje się na stronie interenetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://www.ore.edu.pl.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.142' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513094821 [:db_condition_placeholder_0] => 609 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.142' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.142' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513094821 [:db_condition_placeholder_0] => 609 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/informacja/konferencja-kultura-otwarta-na-edukacje [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.227.127.109 [:db_insert_placeholder_9] => 1513094821 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).