Konferencje edukacyjne 2013 roku

Już za trzy dni odbędzie się pierwsze z czterech planowanych, interesujących spotkań edukacyjnych, których tematami będą kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania szkół i przedszkoli zagadnienia. Główną grupę docelową konferencji stanowią dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz inni pracownicy oświaty. Wydarzenia organizują redakcje znanych czasopism edukacyjnych. Poniżej programy konferencji.

Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Przedszkoli

Termin: 18 październik

W jego trakcie zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak:

 • Perspektywy przedszkoli w związku z obniżeniem wieku szkolnego
 • Przygotowanie przedszkoli i dostosowanie programu do edukacji dwulatków
 • Kwestie finansowania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
 • Organizacja pracy przedszkoli zgodnie ze zmianami w prawie

W roli prelegentów wystąpią znani i cenieni działacze na polu edukacji w tym Dorota Czerwonka z ORE w Warszawie. Organizatorem kongresu jest Redakcja czasopisma ,,Doradca Dyrektora Przedszkola" i ,,Doradca Nauczyciela Przedszkola". Więcej informacji na temat kongresu: http://www.e-firma.com.pl/images/0018683/KONGDDP.pdf

VIII Ogólopolski Kongres dla Pedagogów Szkolnych i Pracowników OPS

Termin: 25 październik

Kongres stanie pod hasłem ,,pracy z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej”. Celem spotkania będzie udzielenie wsparcia pedagogom, którzy w swojej codziennej pracy spotykają dzieci, których rodzice znęcają się nad nimi, nadużywają alkoholu lub nie zapewniają im odpowiednich warunków do nauki i rozwoju. Oragnizatorzy spotkania zakładają, że wypracowanie dobrych metod współpracy na linii szkoła – OPS pozwoli zapobiec wielu tragediom. Do udziału w kongresie zaprasza się pedagogów, psychologów szkolnych, a także pracowników socjalnych. Wydarzenie organizują redakcje czasopism ,,Głos Pedagogiczny” oraz ,,Pracownik socjalny w terenie”. Patronem honorowym wydarzenia jest żona prezydenta Anna Komorowska. Więcej informacji na temat kongresu: http://www.kongres-pedagogow.pl/

Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów Szkół

Termin: 15 listopad

Tematem głównym będą zmiany w edukacji szkolnej. W programie omówione zostaną cztery kluczowe zagadnienia:

 • Zmiany w nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Organizacja kształcenia osób niepełnosprawnych w oddziałach ogólnodostępnych
 • Ochrona danych osobowych w szkole
 • Sześciolatki w szkole

Uczestnicy konferencji będą mieli szansę poznać praktyczne rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów w szkole, otrzymają certyfikat, materiały szkoleniowe oraz zestaw dokumentów przydatnych w czasie planowania pracy. Organizatorem spotkania jest Redakcja czasopisma ,,Doradca Dyrektora Szkoły”. Więcej informacji można zasięgnąć tutaj: http://www.e-firma.com.pl/images/0018683/KONGDDS.pdf

IV Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych

Termin: 13 grudzień

Tematem tej edycji kongresu będzie ,,dotowanie niepublicznych szkół i przedszkoli z budżetu jst”. Kluczowe zagadnienia, które zostaną omówione przez prelegentów to:

 • Zmiany dotyczące dotowania placówek niepublicznych, które nastąpiły po 1 września 2013 roku
 • Kryteria decydujące o przyznaniu dotacji z uwzględnieniem typu placówki oraz liczby osób niepełnosprawnych
 • Wydatkowanie i rozliczanie dotacji (na podstawie analizy przypadków, które zakończyły się wyrokami sądów)
 • Zasady dokumentowania wydatkowania środków pochodzących z dotacji
 • Kontrole jst związane z zakresem wykorzystania dotacji

Więcej informacji na temat kongresu można uzyskać tutaj: http://www.e-firma.com.pl/images/0018683/KONGNIEP.pdf

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511488634 [:db_condition_placeholder_0] => 658 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511488634 [:db_condition_placeholder_0] => 658 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/informacja/konferencje-edukacyjne-2013-roku [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.198.108.19 [:db_insert_placeholder_9] => 1511488634 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).